Aktualności

Miasto przyznało dotacje na zajęcia sportowe i edukacyjne

Miasto przyznało środki na zadania publiczne organizacjom pozarządowym. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2020 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie oświaty,...

czytaj dalej

Nowe miejsca objęte miejskim monitoringiem

W mieście zainstalowano 10 kamer monitorujących miejsca publiczne. Monitoringiem objęto błonia zamkowe, teren rekreacyjny przy ul. Marii Dąbrowskiej ze skateparkiem i pumptrackiem, teren nowopowstałego parku miejskiego na Jeziorku wraz z sąsiadującym z nim placem...

czytaj dalej

Zmiana organizacji ruchu na ul. Leśnej

W związku z rozbudową ulicy Leśnej, na miejskim odcinku między ul. Starowiejską a pętlą miejską, wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Od 14 stycznia odcinek od skrzyżowania z ul. Astrową do pętli miejskiej zostanie zamknięty. Kolejne odcinki...

czytaj dalej

Spotkania osiedlowe z prezydentem

17 lutego rozpoczną się coroczne spotkania prezydenta Krzysztofa Kosińskiego z mieszkańcami Ciechanowa. Zaplanowano spotkania dotyczące wszystkich ciechanowskich osiedli. Podsumowane będą ubiegłoroczne działania oraz zostaną przedstawione plany. Spotkania są okazją...

czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji przystąpił do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 141 m ul. Cichej. W najbliższych dniach rozpoczną się prace ziemne. W kolejnym tygodniu rozpocznie się wykonywanie przewiertu podziemnego metodą bezwykopową, który wykona...

czytaj dalej

Reklamy w mieście: przypomnienie o terminach i przepisach

2 marca 2020 r. upływa termin na dostosowanie istniejących tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Celem nowych regulacji jest poprawa wizerunku miasta...

czytaj dalej

Zakończyła się rewitalizacja Krzywej Hali

Prace budowlane dobiegły końca. Krzywa Hala na osiedlu „Bloki” została wyremontowana z zewnątrz, zyskując nowy dach i elewację, zmodernizowano również jej wnętrza. Budynek został zaaranżowany pod nowe funkcje użytkowe. Będzie to miejsce spotkań i kolejny punkt na...

czytaj dalej

Zakończono budowę odwodnienia cmentarza komunalnego

Roboty ziemne związane z odwodnieniem cmentarza zakończyły się po dwóch miesiącach. Prace objęły teren o powierzchni 1,23 ha. Inwestycja niweluje istniejący od lat problem zalewania grobów i umożliwia odwodnienie terenu przeznaczonego pod kolejne kwatery cmentarza....

czytaj dalej

KRZYSZTOF KOSIŃSKI – Prezydent Ciechanowa