Aktualności

Nowy dworzec PKP oficjalnie otwarty

Już działa nowy dworzec kolejowy w Ciechanowie. Obiekt w którym zastosowano ekologiczne i energooszczędne rozwiązania powstał w ramach projektu „Innowacyjne Dworce Systemowe”. To czwarty i największy tego typu dworzec wybudowany przez PKP S.A. W konferencji zorganizowanej przez spółkę dziś, 15 grudnia, wziął udział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i dyrektor Departamentu Inwestycji w PKP S.A. Bartosz Szubski. PKP podkreśla, że nowy dworzec jest funkcjonalny i nowoczesny. Pasażerom została udostępniona ogrzewana poczekalnia z całodobowymi kasami, do dyspozycji jest pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem. Pod dworcem znajduje się biletomat, dworzec wyposażony jest w nowoczesny system informacji pasażerskiej. Dworzec dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zastosowano szereg rozwiązań ekologicznych. Zamontowano gruntową pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne na dachu. Te służą do zasilania oświetlenia zewnętrznego. Całe oświetlenie jest energooszczędne (LED), światła włączają się np., gdy na peron wjeżdża pociąg. Podróżni mogą korzystać z kiosku, obok dworca znajduje się bankomat, paczkomat oraz stojaki na rowery. Obiekt objęty jest ochroną i monitoringiem. – Efekt jest naprawdę zadowalający. To czwarty obiekt zamykający serię pilotażową. Mamy nadzieję, że spełni państwa oczekiwania. Będziemy oczekiwać na informacje od państwa, co jeszcze możemy zrobić – mówił na konferencji dyrektor Departamentu Inwestycji w PKP S.A. Bartosz Szubski. – W imieniu mieszkańców chciałbym podziękować PKP. Ta inwestycja to pierwszy krok w kierunku zagospodarowania osiedla Bloki. W naszych zamierzeniach jest stworzenie 200 miejsc parkingowych w pobliżu, budowa hali targowej i stworzenie koncepcji zagospodarowania otaczającego terenu oraz centrum przesiadkowego. W ciągu 3-4 lat miejsce to zmieni oblicze. Widać, że przy dobrej współpracy można wiele zrobić, terminy były dotrzymane. Już możemy korzystać z nowego dworca, teraz mamy również super szybki pociąg Pendolino, który przybliża nasze miasto do...

Ciechanów obniża opłatę śmieciową

  Mieszkańcy Ciechanowa segregujący odpady będą płacić 1,50 zł mniej, posiadacze Karty Dużej Rodziny 2,50 zł mniej. Zaplanowane są również obniżki dla przedsiębiorców. Projekt uchwały przygotowany przez prezydenta Krzysztofa Kosińskiego będzie przedmiotem głosowania podczas listopadowej sesji Rady Miasta. Obniżenie tzw. opłaty śmieciowej czyli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie możliwe od 1 stycznia 2016 r. Proponowane przez prezydenta zmiany to obniżenie miesięcznej stawki dla jednego mieszkańca z 11 do 9,5 zł, a w przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny do 8,50 zł. Mniejsze będą również opłaty za pojemniki o określonej objętości w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które nie stanowią miejsca zamieszkania, a w których powstają odpady. Jest to istotne np. dla przedsiębiorców. Prezydent Krzysztof Kosiński podczas konferencji prasowej zorganizowanej dziś, 17 listopada, w ratuszu wyjaśniał, że obniżki są możliwe, ponieważ wystąpiła nadwyżka finansowa z tytułu tych opłat, zakończyła się budowa instalacji w Woli Pawłowskiej, ustabilizował się rynek gospodarki odpadami, utworzony został punkt selektywnego zbierania odpadów. Z kolei przetarg na świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie. Przetarg rozstrzygnięto aż na 3 najbliższe lata, co też wpłynie na większą stabilność dla miejskiej spółki. W związku z tym także zmniejszona opłata śmieciowa może obowiązywać nie tylko przez rok, ale co najmniej przez trzy lata. – Od dawna docierały do mnie sygnały od mieszkańców dotyczące obniżenia opłaty śmieciowej. Wielokrotnie podkreślałem, że ten postulat zostanie zrealizowany. Wychodzimy również naprzeciw rodzinom wielodzietnym. Będziemy jedną z pierwszych gmin, która skorzysta z możliwości, jakie daje znowelizowana ustawa, mówiąca o tego rodzaju zwolnieniach – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński. Opłaty pobierane są od mieszkańców na podstawie składanych deklaracji, uwzględniających liczbę...

Prezydent Kosiński otworzył rozbudowany żłobek

Od dziś, 16 listopada, w Żłobku Miejskim w Ciechanowie może przebywać dwa razy więcej dzieci niż dotychczas. Prezydent Krzysztof Kosiński oficjalnie otworzył rozbudowaną część żłobka. Inwestycję udało się zrealizować dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do tej pory – od początku funkcjonowania żłobka w strukturach miejskich, czyli od 1991 roku – istniało 21 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Od dawna rodzice sygnalizowali, że to zdecydowanie za mało. Na początku roku prezydent polecił sprawdzenie ich oczekiwań. Miasto przygotowało wniosek o dofinansowanie rozbudowy żłobka. Listę zakwalifikowanych wniosków Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło pod koniec kwietnia. W ramach programu „Maluch 2015” przyznano miastu środki, na pokrycie 80% kosztów rozbudowy. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu była ciechanowska firma FMG Realizacje Techniczne Grzegorz Gulatowicz. Miasto pozyskało z MPiPS również 80% dofinansowanie na wyposażenie wnętrza oraz plac zabaw. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych kwota przeznaczona na inwestycję okazała się mniejsza niż przewidywano. Łączny koszt inwestycji to ponad 782 tys. zł. Powstała sala zabaw i dwie sale odpoczynku, wózkownia, węzeł sanitarny, gabinet dyrektora placówki. Zakupiono wyposażenie, meble, zabawki, sprzęt RTV, urządzenia i sprzęt zabawowy na plac zabaw. W wyniku rozbudowy powstał obiekt o powierzchni zabudowy wynoszącej 276,60 metrów kwadratowych, powierzchni użytkowej 252,61 metrów kwadratowych i kubaturze 1161,70 metrów kwadratowych z 4 miejscami postojowymi usytuowanymi na terenie działki i nowym przyłączem wodociągowym oraz pochylnią dla wózków. Od dziś dla dzieci w żłobku są łącznie 42 miejsca. – To dla mnie wielka satysfakcja, że tak szybko przeprowadziliśmy inwestycję rozbudowy żłobka. Przez 24 lata nic się nie zmieniało w miejskim żłobku, mimo że potrzeby ze strony rodziców były coraz większe. Teraz pokazaliśmy, że...

Rusza największy remont w historii krytej pływalni. Basen będzie nieczynny przez miesiąc

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ciechanowska kryta pływalnia doczeka się modernizacji. Pierwsze prace niekolidujące z funkcjonowaniem basenu, już się rozpoczęły. 9 listopada ruszają te najpoważniejsze, związane z wymianą ślusarki okiennej, w związku z czym obiekt będzie tymczasowo wyłączony z użytkowania. Pierwszy etap modernizacji to prócz wymiany ślusarki okiennej, wymiana opraw oświetleniowych w hali głównej basenu, wymiana grzejników oraz siedzisk dla zawodników. Wszystko powinno być zrobione najpóźniej do 9 grudnia. Specyfika niektórych robót nie pozwala na funkcjonowanie basenu w czasie ich prowadzenia. – Od kilku tygodni trwają prace związane z elektryką i hydrauliką. Prowadzone są głównie wieczorami, gdy obiekt jest już nieczynny. Wymiany ślusarki okiennej nie da się już tak przeprowadzić, to poważne przedsięwzięcie i nie jest możliwe w tym czasie korzystanie z basenu. Organizujemy wszystko, tak by pływalnia jak najkrócej była zamknięta – powiedział dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jerzy Omieciński. Na przełomie stycznia i lutego przeprowadzony będzie drugi etap modernizacji. Wymienione zostaną okładziny na plażach basenowych oraz unowocześniony zostanie elektroniczny system pomiaru czasu. Kryta pływalnia w Ciechanowie od początku swojego istnienia, czyli od 19 lat nie przechodziła żadnej poważnej modernizacji. Na przeprowadzenie zaczynającego się właśnie pierwszego gruntownego remontu miasto otrzymało pięćdziesięcioprocentowe dofinansowanie z budżetu państwa, czyli około pół miliona złotych. Wniosek o pozyskanie tych środków złożył na początku roku prezydent Krzysztof Kosiński. – Cieszę się, że już wkrótce amatorzy i zawodowi pływacy będą mogli trenować w dużo lepszych warunkach. Pływanie jest sportem, w którym Ciechanów ma dużo sukcesów, który się rozwija. Nasza pływalnia to ważne miejsce treningów i zawodów – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński. Kolejny wniosek dotyczący pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje związane...

Ponad 7 milionów złotych dla Ciechanowa ze środków europejskich

Ciechanów otrzymał dziś 7.377.577,55 zł dodatkowych funduszy unijnych, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w mieście. Za otrzymane środki wybudowany będzie Pasaż Marii Konopnickiej oraz zmodernizowane zostaną ulice Prusa, Dygasińskiego i Morawskiej. W ramach inwestycji związanych z budową pętli miejskiej koszt wykupu gruntów okazał się dużo wyższy niż planowano. Koszty te miasto poniosło z własnych środków. W Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych pojawiły się oszczędności, w związku z czym prezydent Krzysztof Kosiński skierował wniosek o przyznanie miastu dodatkowych funduszy. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego, Ciechanów otrzymał ponad 7 milionów złotych. Środki te można teraz przeznaczyć na wybrane inwestycje. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 9 października w Urzędzie Miasta Ciechanów prezydent Krzysztof Kosiński oraz zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik podkreślali ogromne znaczenie pieniędzy unijnych dla miasta. – Miasto bez możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych nie mogłoby prowadzić potężnych inwestycji, rozwijać infrastruktury i gospodarki. Zawsze podkreślałem, że będę zabiegał o środki zewnętrzne. Na Mazowszu stajemy się liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński. Prezydent zaznaczał, że w procesie pozyskiwania funduszy bardzo ważna jest partnerska współpraca i dobry dialog z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Zastępca Dyrektora w MJWPU deklarowała swoje wsparcie. – Mając na uwadze, że pieniądze poszły na bardzo potrzebną inwestycję drogową, zaopiniowaliśmy pozytywnie wniosek do zarządu województwa mazowieckiego i zarząd zdecydował o przekazaniu środków. Drogi, obwodnice, mosty to nerw naszej gospodarki, inwestycje potrzebne do codziennego życia. Myślę, że nie są to ostatnie pieniądze dla miasta Ciechanów. Zaczynają się nowe konkursy, wierzę że miasto będzie składać skuteczne wnioski. Ja gwarantuję wszelką pomoc – mówiła podczas konferencji Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora w MJWPU. Za otrzymane środki...

Otwarty ostatni odcinek miejskiej pętli

Kierowcy mogą już jeździć odcinkiem pętli miejskiej między ulicą Wojska Polskiego a Pułtuską. Z ronda na ulicy Pułtuskiej można również wjechać w ulicę Armii Krajowej. Zakończyły się prace na przebudowanym rondzie. Po dokonaniu niezbędnych poprawek oraz dopełnieniu wszelkich procedur możliwe stało się udostępnienie zamkniętego do tej pory nieco ponad 800 metrowego odcinka pętli oraz zjazdu w ulicę Armii Krajowej. Celem dodatkowych robót na rondzie była poprawa bezpieczeństwa. – Chcieliśmy jak najszybciej naprawić błędy sprzed kilku lat, które znalazły się w projekcie. Teraz będzie można w bezpieczny sposób korzystać również z ostatniego odcinka pętli. Ta cała inwestycja ma jak najlepiej służyć kierowcom, nie można sobie pozwolić na błędy, które mogłyby stwarzać zagrożenie – podkreśla zastępca prezydenta miasta Joanna...

Jedna Karta Dużej Rodziny – więcej korzyści.

Wszystkie ulgi związane z ciechanowską kartą zaczęły obowiązywać w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Dzięki temu członkowie rodzin, w których jest troje lub więcej dzieci mogą korzystać z profitów, które dotychczas wynikały z posiadania dwóch kart, na podstawie tylko jednej karty. Partnerzy ciechanowskiego programu przystąpili do ogólnopolskiego, w związku z czym również z oferowanych przez nich zniżek mogą korzystać już nie tylko mieszkańcy Ciechanowa. – Rodziny z Ciechanowa w większości składały wnioski o dwie karty. Od lipca, by mieć to samo, wystarczy jeden wniosek i jedna karta. To lepsze rozwiązanie z praktycznego punktu widzenia i więcej korzyści dla większej liczby dużych rodzin – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński. Już nie tylko objęci programem mieszkańcy Ciechanowa ale wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli korzystać z 50% ulg za wstęp na krytą pływalnię, na basen odkryty, na lodowisko, za wypożyczenie łyżew, przejazdy autobusami ZKM, zajęcia organizowane przez COEK STUDIO, pobyt dziecka w żłobku czy świadczenia publicznych przedszkoli. Partnerami Ciechanowskiej Karty Dużej Rodziny, którzy przystąpili do krajowego projektu są: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Restauracja Da Grasso, Księgarnia Wiedza, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Gabinet Psychologiczny Andrzeja Niemeczka, Gabinet Dentystyczny Elżbiety Niemeczek, Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji Tadeusza Jasińskiego. Ciechanowska karta wydawana była na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Karta Dużej Rodziny wydawana jest raz, przysługuje niezależnie od wysokości dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci w wieku: do osiemnastu lat, do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie. Rodzice, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mogą korzystać...

11 milionów złotych dla Ciechanowa

Na wniosek prezydenta Krzysztofa Kosińskiego decyzją zarządu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ciechanów otrzymał blisko 11 mln zł dodatkowych środków europejskich. Ciechanów otrzymał dodatkowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na dofinansowanie projektu dotyczącego budowy pętli miejskiej. Środki z dofinansowania pokryją część kosztów wynikających z dodatkowych robót, które w trakcie realizacji projektu okazały się konieczne do przeprowadzenia, a których nie przewidział pierwotny projekt budowy. Dlatego też roboty te obciążyły budżet miasta. 14 maja został podpisany przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zwiększający kwotę środków europejskich na inwestycję. – Otrzymujemy kwotę, która jest dodatkowym wsparciem, dodatkowym zastrzykiem, bardzo poważnym zastrzykiem pieniężnym dla budżetu miasta. Ta kwota daje nam nowe możliwości, nowe perspektywy rozwoju, pozwala ze spokojem zakończyć inwestycję i pozwala myśleć o kolejnych działaniach i wyzwaniach na najbliższe miesiące i lata – podkreślił prezydent Krzysztof Kosiński. – Bardzo się cieszę, że około 11 milionów złotych dodatkowo zostanie przekazane dla miasta na pokrycie tych kosztów. Wierzę głęboko, że Ciechanów rozwija się dynamicznie. Pojawiają się nowe pomysły, nowe projekty, liczę że Ciechanów będzie aktywnie zdobywał te środki europejskie – powiedział marszałek Adam Struzik. – Wytworzył się pozytywny, dobry klimat dla Ciechanowa, dzięki któremu możemy liczyć na przychylność, pomoc innych instytucji, to daje nam naprawdę duże szanse rozwojowe, bo te środki finansowe będziemy mogli w określony sposób zagospodarować, na pewno ich nie zmarnujemy – dodał prezydent Krzysztof Kosiński. Projekt, który jest realizowany od 2007 roku ma poprawić regionalny system...

Prezydent Ciechanowa sekretarzem zarządu Związku Miast Polskich

  Podczas odbywającego się 5 i 6 marca w Poznaniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, do którego należą 302 polskie miasta, w tym Ciechanów, na sekretarza Związku został wybrany prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Nigdy wcześniej Ciechanów nie miał swojej reprezentacji we władzach Związku Miast Polskich. Prezydenta Krzysztofa Kosińskiego wybrano do zarządu, po czym na posiedzeniu zdecydowano o powierzeniu mu funkcji sekretarza. Zarząd składa się w sumie z 25 osób. Z prezesa, którym został prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, trzech wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i pozostałych dziewiętnastu członków. Zarząd spotyka się raz w miesiącu, przygotowuje projekty ustaw i rozporządzeń, wykonuje budżet i reprezentuje Związek na zewnątrz. Działalność członków zarządu jest społeczna. „To duże wyróżnienie i podniesienie znaczenia naszego miasta na mapie Polski” – podkreśla prezydent Krzysztof...

KRZYSZTOF KOSIŃSKI – Prezydent Ciechanowa