Miasto przyznało dotacje na zajęcia sportowe i edukacyjne

Miasto przyznało dotacje na zajęcia sportowe i edukacyjne

Miasto przyznało środki na zadania publiczne organizacjom pozarządowym. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2020 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie oświaty,...
Nowe miejsca objęte miejskim monitoringiem

Nowe miejsca objęte miejskim monitoringiem

W mieście zainstalowano 10 kamer monitorujących miejsca publiczne. Monitoringiem objęto błonia zamkowe, teren rekreacyjny przy ul. Marii Dąbrowskiej ze skateparkiem i pumptrackiem, teren nowopowstałego parku miejskiego na Jeziorku wraz z sąsiadującym z nim placem...
Zmiana organizacji ruchu na ul. Leśnej

Zmiana organizacji ruchu na ul. Leśnej

W związku z rozbudową ulicy Leśnej, na miejskim odcinku między ul. Starowiejską a pętlą miejską, wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Od 14 stycznia odcinek od skrzyżowania z ul. Astrową do pętli miejskiej zostanie zamknięty. Kolejne odcinki...
Spotkania osiedlowe z prezydentem

Spotkania osiedlowe z prezydentem

17 lutego rozpoczną się coroczne spotkania prezydenta Krzysztofa Kosińskiego z mieszkańcami Ciechanowa. Zaplanowano spotkania dotyczące wszystkich ciechanowskich osiedli. Podsumowane będą ubiegłoroczne działania oraz zostaną przedstawione plany. Spotkania są okazją...
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji przystąpił do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 141 m ul. Cichej. W najbliższych dniach rozpoczną się prace ziemne. W kolejnym tygodniu rozpocznie się wykonywanie przewiertu podziemnego metodą bezwykopową, który wykona...
Reklamy w mieście: przypomnienie o terminach i przepisach

Reklamy w mieście: przypomnienie o terminach i przepisach

2 marca 2020 r. upływa termin na dostosowanie istniejących tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Celem nowych regulacji jest poprawa wizerunku miasta...
Zakończyła się rewitalizacja Krzywej Hali

Zakończyła się rewitalizacja Krzywej Hali

Prace budowlane dobiegły końca. Krzywa Hala na osiedlu „Bloki” została wyremontowana z zewnątrz, zyskując nowy dach i elewację, zmodernizowano również jej wnętrza. Budynek został zaaranżowany pod nowe funkcje użytkowe. Będzie to miejsce spotkań i kolejny punkt na...
Miejskie wodociągi z nowoczesną inwestycją w jakość wody

Miejskie wodociągi z nowoczesną inwestycją w jakość wody

Stacja Uzdatniania Wody Tysiąclecia została wyposażona w nowoczesną lampę UV przeznaczoną do dezynfekcji wody. Dzięki urządzeniu nie będzie konieczne stosowanie środków chemicznych. Zastosowanie tego rozwiązania gwarantuje czystą i idealną do spożycia wodę....
Zakończono budowę odwodnienia cmentarza komunalnego

Zakończono budowę odwodnienia cmentarza komunalnego

Roboty ziemne związane z odwodnieniem cmentarza zakończyły się po dwóch miesiącach. Prace objęły teren o powierzchni 1,23 ha. Inwestycja niweluje istniejący od lat problem zalewania grobów i umożliwia odwodnienie terenu przeznaczonego pod kolejne kwatery cmentarza....
Rusza termomodernizacja „Bloków”

Rusza termomodernizacja „Bloków”

Rozpoczęła się termomodernizacja 7 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”. Miasto pozyskało na ten cel 4,6 mln zł środków unijnych. Do końca 2020 r. odnowionych zostanie pięć budynków przy ul. Sienkiewicza i dwa przy ul. 17 Stycznia. Inwestycja na osiedlu „Bloki”...