Powiększone rozkłady jazdy na przystankach

Powiększone rozkłady jazdy na przystankach

Na wniosek Rady Seniorów, działającej przy prezydencie miasta, na wiatach przystankowych umieszczono nowe, powiększone rozkłady jazdy autobusów miejskich. Mają ułatwić dostęp do informacji o kursowaniu autobusów seniorom i osobom, które słabo widzą. Rozkłady jazdy...
Bezpłatny angielski dla dzieci w Krzywej Hali

Bezpłatny angielski dla dzieci w Krzywej Hali

Od marca w zrewitalizowanym budynku Krzywej Hali będą odbywały się bezpłatne zajęcia integracyjne połączone z nauką języka angielskiego dla dzieci. Poszukiwani są także wolontariusze prowadzący zajęcia edukacyjne dla dzieci. Od 2 marca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy...
Od marca nowe eksponaty w Parku Nauki Torus

Od marca nowe eksponaty w Parku Nauki Torus

Jeszcze więcej nauki, jeszcze więcej zabawy dzięki nowym eksponatom, które pojawią się w Parku Nauki Torus już od 3 marca. 7 nowych urządzeń będzie dotyczyło fizyki i dźwięku. Wystawa „The Sound of Science” zagwarantuje doskonałą rozrywkę dzieciom, młodzieży,...
Stypendia za osiągnięcia artystyczne

Stypendia za osiągnięcia artystyczne

Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się dziś w ratuszu z młodymi artystami. Wręczone zostały stypendia na 2020 r. za wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie ciechanowskich szkół lub mieszkający w Ciechanowie,...
Rozbudowany system monitorowania jakości powietrza

Rozbudowany system monitorowania jakości powietrza

W mieście zamontowano 2 nowe czujniki mierzące jakość powietrza. Są zlokalizowane na budynku Hali Targowej przy ul. H. Sienkiewicza 75 oraz na budynku przy ul. Pułtuskiej 49. Aplikacja (ciechanow.pomiaryinfo.pl) została rozbudowa o nowe funkcjonalności. System...
Analiza elektromobilności w mieście

Analiza elektromobilności w mieście

Miasto przystąpiło do badania elektromobilności mieszkańców. Celem badania jest wypracowanie strategii rozwoju Ciechanowa w zakresie zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Urząd zaprasza mieszkańców miasta do zabrania głosu w tej sprawie...
Ciechanów ze wsparciem Rzecznika Praw Obywatelskich

Ciechanów ze wsparciem Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się dziś w Warszawie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Rozmowa dotyczyła wsparcia przez RPO dla starań miasta o odzyskanie ponad 6 mln zł z tytułu poniesionych kosztów samorządu na wykonywanie zadań zleconych przez...
Bezpłatne usuwania azbestu w 2020 roku

Bezpłatne usuwania azbestu w 2020 roku

Można składać wnioski o usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest oraz odbieranie odpadów z azbestem. Mieszkańcy mogą wnioskować o bezpłatne usunięcie azbestu przez miasto. Osoby i podmioty (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty...
Miejska Biblioteka wznowiła prace w Krzywej Hali

Miejska Biblioteka wznowiła prace w Krzywej Hali

W zrewitalizowanej Krzywej Hali na osiedlu „Bloki” już można korzystać ze zbiorów bibliotecznych oraz z wyremontowanej czytelni. Po rewitalizacji budynku biblioteka wróciła do swojej siedziby, która zyskała nowy blask. Będą w niej organizowane spotkania edukacyjne i...
Nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe przyznane

Nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe przyznane

Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się dziś w ratuszu ze sportowcami. Zostały przyznane stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku. Wręczono nagrody dla zawodników i trenerów. Prezydent pogratulował klubom, ich wychowankom i trenerom. Podkreślał, że...