Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi prace w siedmiu ulicach: Rowerowej, Plenerowej, Kąckiej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kruczej, Lechonia i Baczyńskiego. Powstają tam sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i przepompownie ścieków.

Rowerowa, Kącka, Plenerowa i POW

W połowie kwietnia rozpoczęła się budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicach: Rowerowej, Plenerowej, Kąckiej oraz Polskiej Organizacji Wojska Polskiego.

Zadanie obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 834 metrów bieżących, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 156 metrów, sieci wodociągową o długości 306 metrów oraz przepompowni ścieków z polimerbetonu. Planowane zakończenie inwestycji to przełom trzeciego i czwartego kwartału 2024 r.

Krucza

Wodociągi rozpoczęły również budowę sześćdziesięciometrowego odcinka sieci wodociągowej w ul. Kruczej. Zadanie zakończone zostanie w drugim kwartale tego roku.

Lechonia i Baczyńskiego

Kontynuowana jest także budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w ulicach: Lechonia i Baczyńskiego. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło z końcem 2023 r. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości  222 metrów, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 80 metrów oraz przepompowni ścieków z polimerbetonu. Prace zostaną zakończone w drugim kwartale bieżącego roku.

Skip to content