16 maja (czwartek) w Ciechanowie po raz trzeci odbędzie się sympozjum poświęcone seniorom. Wydarzenie, które wpisuje się w miejską politykę senioralną organizują: Uniwersytet Trzeciego Wieku, środowisko akademickie i ratusz. Zaplanowano szereg interesujących wykładów. W części artystycznej wystąpi Chór Nowe Legato. Wstęp jest bezpłatny.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.30 w auli Państwowej Uczelni Zawodowej (ul. Wojska Polskiego 51). Rejestracja uczestników będzie trwała do godz. 11.00.

Dr Elżbieta Buchcic (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) wygłosi wykład dotyczący przyrody jako przestrzeni wzmacniania więzi społecznych.

Po niej o godz. 11.35 dr Małgorzata Skwartek z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. I. Mościckiego w Ciechanowe wystąpi dla zerbanych z wykładem pt. „Dom pomocy społecznej bezpieczną usługą społeczną”.

O godz. 12.00 ostatni wykład tego dnia (o budowaniu więzi pokoleniowych na przykładzie współpracy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z mieszkańcami DPS) poprowadzi mgr Artur Szumielewicz, dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

Sympozjum zwieńczy występ Chóru Nowe Legato pod batutą Łukasza Juszkiewicza. Skład chóru tworzą osoby należące do Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Ciechanów i Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Wstęp na sympozjum jest otwarty i bezpłatny.

Skip to content