W tegorocznej edycji CBO o realizację w głosowaniu mieszkańców rywalizować będą 43 projekty (23 osiedlowe i 20 ogólnomiejskich). Głosowanie rozpocznie się 1 lutego i potrwa przez cały miesiąc.

Każdy mieszkaniec Ciechanowa będzie mógł wziąć udział w głosowaniu w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego, które rozpocznie się 1 lutego. Głosować można internetowo poprzez stronę https:/glosowanie/zaglosuj oraz na papierowym formularzu w ratuszu. Urna będzie ustawiona w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 6, pok. nr 2, w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku). W przypadku formy papierowej, przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości.

Każda osoba będzie mogła wybrać jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. Głosować można tylko raz.

Na jednym osiedlu zrealizowany może zostać jeden zwycięski projekt o wartości do 100 tys. zł. W przypadku zgłoszenia tylko jednego projektu na danym osiedlu, jego realizacja może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Realizacja projektu ogólnomiejskiego „twardego” będzie możliwa po zdobyciu przez niego w głosowaniu minimum 400 głosów. Natomiast w głosowaniu na projekty ogólnomiejskie o charakterze „miękkim” do realizacji przeznaczone będą trzy projekty, które zdobędą największą liczbę głosów mieszkańców.

Kolejność projektów na karcie do głosowania została ustalona w wyniku losowania.

PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA

 1. Remont nawierzchni parkingu.
  Projekt zakłada budowę nowej nawierzchni parkingu przy ul. Sikorskiego 2. Powstanie 26 miejsc parkingowych (w tym dla osób z niepełnosprawnościami). Kosztorys obejmuje: demontaż i wywóz starych płyt betonowych, budowę nowej nawierzchni z kostki oraz wyrównanie i uzupełnienie obrzeży.
  Pomysłodawca: Stanisław Jankowski
  Koszt: 100 000 zł
 2. Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa.
  Część istniejącej nawierzchni na terenie do zabaw i rekreacji przejdzie modernizację. Plac zabaw zostanie doposażony w nowe urządzenia dla dzieci: lokomotywę i helikopter, huśtawkę sprężynową, ławkę, tablicę kółko-krzyżyk i piaskownicę.
  Pomysłodawca: Małgorzata Gołębiewska, Jacek Duczmalewski
  Koszt: 100 000 zł

ALEKSANDRÓWKA II

 1. Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej i Szmaragdowej.
  Projekt zakłada opracowanie dokumentacji technicznej w celu wykonania przebudowy pięciu ulic: Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i części Błękitnej.
  Pomysłodawca: Izabela Duriasz
  Koszt: 100 000 zł
 2. „Sensoryka i Nauka dla Smyka”- modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka.
  Zadanie dotyczy kompleksowej rewitalizacji terenu rekreacyjnego przy MP nr 10. Kosztorys obejmuje demontaż zjeżdżalni, przemontowanie zestawu zabawowego oraz zakup nowoczesnych urządzeń sensorycznych (naukowy Hex, kuchnia błotna, eko memory, tablice Picasso, kulodramy). Różnorodne bodźce sensoryczne będą dostarczać dzieciom wrażeń, rozwijając jednocześnie ich zdolności poznawcze.
  Pomysłodawca: Ewa Nieznańska
  Koszt: 100 000 zł

BLOKI

 1. Monitoring na osiedlu Bloki.
  Projekt ma na celu montaż dwóch obrotowych kamer monitorujących teren w parku „Magiczny zakątek” przy ul. 17 Stycznia.
  Pomysłodawca: Joanna Urbanowska
  Koszt: 50 000 zł
 2. „Dajmy dzieciom radość” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3.
  Modernizacja placu będzie polegać na usunięciu starych zabawek i zainstalowaniu w ich miejsce nowych, bezpiecznych, dostosowanych do wieku dzieci urządzeń zabawowych oraz zastawu trampolin. Ważnym punktem projektu jest zakup konstrukcji zacieniającej miejsce zabawy najmłodszych grup przedszkolnych.
  Pomysłodawca: Martyna Ostrowska
  Koszt: 100 000 zł
 3. „Oaza zieleni na Blokach” – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 48 i 50.
  Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół budynków mieszkalnych przy ulicy 17 Stycznia 48 i 50. Zakłada on: uzupełnienie ubytków i wyrównanie nawierzchni, wymianę obrzeży, włazów wokół budynków, naprawę chodnika, uzupełnienie krawężników oraz uporządkowanie terenu zielonego przy budynkach.
  Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka
  Koszt: 100 000 zł

KARGOSZYN

 1. Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego.
  Pomysł zakłada montaż nowych elementów do zabawy i edukacji na terenie istniejącego placu zabaw przy SP 5. Obszar ma zostać doposażony w bujaki sprężynowe, linarium obrotowe, sensoryczną ścieżkę „bosych stóp”, hotel dla owadów. Zaplanowano też rewitalizację terenu wokół szkoły poprzez wykonanie nowych nasadzeń, wymianę zniszczonych elementów małej architektury, montaż leżaków i hamaków.
  Pomysłodawca: Robert Umiński, Michał Jeziółkowski
  Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE

 1. Linarium na placu zabaw przy ul. Wesołej.
  Projekt obejmuje zakup i montaż konstrukcji wspinaczkowej w kształcie stożka oraz wykonanie nawierzchni z piasku na placu zabaw przy ul. Wesołej.
  Pomysłodawca: Rafał Porębski
  Koszt: 100 000 zł

PŁOŃSKA

 1. Wielozmysłowy tor przeszkód – sportowo-muzyczna ścieżka sensoryczna w Miejskim Przedszkolu nr 2.
  To pomysł na utworzenie innowacyjnej pomocy edukacyjnej, której celem jest wzmocnienie wśród dzieci odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, a także promowanie nauki przez zabawę na świeżym powietrzu. Kosztorys obejmuje montaż m.in. ścieżki i ławki sensorycznej, zestawu równoważni, słupków do balansowania, ruchomej kładki.
  Pomysłodawca: Anna Szmyt
  Koszt: 71 000 zł
 2. EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4.
  Celem projektu jest stworzenie dodatkowego miejsca do nauki na świeżym powietrzu – przestrzeni bogatej w urządzenia edukacyjne dla dzieci, prozdrowotne urządzenia do codziennej rekreacji i elementy małej architektury. Oprócz urządzeń edukacyjno-zdrowotnych, stacji do rekreacji ruchowej i elementów małej architektury powstaną tam dodatkowe nasadzenia, a teren zostanie uporządkowany.
  Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Lena Koniecka
  Koszt: 100 000 zł
 3. Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic św. Floriana i św. Marka.
  Projekt zakłada wybudowanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic św. Floriana i św. Marka, co wpłynie na bezpieczeństwo i poprawi komfort uczestników ruchu drogowego przy parku Jeziorko. Projekt omija odcinek doświetlony już przez lampy solarne.
  Pomysłodawca: Piotr Perczyński
  Koszt: 84 000 zł

PODZAMCZE

 1. Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego.
  Kosztorys obejmuje wykonanie projektów dla przyszłej modernizacji kolejnych dróg na osiedlu – ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz ulicy Michała Wołodyjowskiego.
  Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
  Koszt: 100 000 zł

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

 1. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.
  Projekt zakłada montaż nowych elementów do zabaw i rekreacji (sprężynowce, huśtawki, urządzenia sprawnościowe), które będą korzystnie wpływać na rozwój motoryczny i społeczny najmłodszych mieszkańców miasta.
  Pomysłodawca: Magdalena Szatkowska, Joanna Laskowska-Gulińska
  Koszt: 100 000 zł

PRZEMYSŁOWE

 1. Bezpieczne i ekologiczne osiedle „Przemysłowe”.
  Projekt składa się z dwóch części i obejmuje objęcie monitoringiem wizyjnym lokomotywy od strony ul. Fabrycznej oraz montaż tzw. „Zielonego przystanku” autobusowego przy ul. Płockiej.
  Pomysłodawca: Mateusz Wołynek
  Koszt: 100 000 zł
 2. Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.
  Projekt polega na doposażeniu MP nr 8 w niezbędny sprzęt związany z rozwojem kompetencji cyfrowych dzieci i nowoczesnym zarządzaniem placówką. Zakupione zostaną: dwa monitory interaktywne, projektor multimedialny, robot edukacyjny „Photon”, tablety i laptopy, laminator, drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne, mikroport bezprzewodowy i pomoce dydaktyczne. Zainstalowany będzie system alarmowy oraz domofon.
  Pomysłodawca: Anna Kłyszejko
  Koszt: 90 000 zł

SŁONECZNE

 1. Oświetlenie uliczne ul. Zagrodowej i Nizinnej.
  Projekt zakłada wybudowanie oświetlenia ulicznego typu LED wzdłuż ul. Zagrodowej i Nizinnej.
  Pomysłodawca: Andrzej Dudkiewicz
  Koszt: 100 000 zł
 2. Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej.
  Założeniem projektu jest wzbogacenie placu zabaw o kolejne elementy: kolejkę linową, zestaw treningowy – BAZA oraz piramidę z liny zbrojnej, co uatrakcyjni teren do rekreacji.
  Pomysłodawca: Mariusz Wróblewski
  Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE

 1. Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1.
  Pomysł zakłada wybudowanie za budynkiem SP 1 nowego boiska sportowego o wymiarach 36 m x 50 m z nawierzchnią trawiastą.
  Pomysłodawca: Jolanta Kącka
  Koszt: 100 000 zł
 2. „Bajkowy FigliRaj w szósteczce” – doposażenie i modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6.
  Celem projektu jest doposażenie w nowe urządzenia zabawowe istniejącego obecnie placu zabaw. Zakłada on: demontaż starych elementów i zainstalowanie nowych urządzeń (mała lokomotywa, wagon z dachem, ławka z oparciem, zjeżdżania z domkiem, mały wóz strażacki, bujaki, kuchnia błotna, tablice do rysowania oraz zwijane pokrowce na piaskownice), służących nie tylko zabawie, ale również poprawie kondycji oraz bezpieczeństwa dzieci.
  Pomysłodawca: Ewelina Król
  Koszt: 90 000 zł
 3. „Sensopsoty” – doposażenie placu zabaw w urządzenia rozwijające integrację sensoryczną wraz z rewitalizacją zieleni wokół Miejskiego Przedszkola nr 1.
  Projekt jest kompleksową inicjatywą mającą na celu przekształcenie przestrzeni wokół MP nr 1. Zakłada demontaż starej piaskownicy i montaż dwóch nowych, zakup i montaż urządzeń do integracji sensorycznej (kuchnie błotne, warsztaty oraz tablice do malowania). Ponadto zamontowane zostaną dwie lampy solarne. Zasadzonych zostanie 150 tuj.
  Pomysłodawca: Wioletta Tobolska
  Koszt: 100 000 zł

ZACHÓD

 1. Nowoczesna siódemka 2.0.
  Projekt polega na modernizacji sieci informatycznej i związanej z nią sieci elektrycznej w całym budynku Szkoły Podstawowej nr 7. W wyniku instalacji światłowodu zwiększy się przepustowość łącza i możliwość wykorzystywania szerokopasmowego Internetu, który szkoła już posiada. Ponadto powstaną punkty dostępowe do Internetu, z których będą mogli korzystać nauczyciele i uczniowie. Dzięki zaporom sieciowym korzystanie z Internetu będzie bezpieczne.
  Pomysłodawca: Małgorzata Infulecka
  Koszt: 100 000 zł
 2. Mobilne miasteczko rowerowe – rowerowy Zachód.
  Edukacyjne miasteczko rowerowe to propozycja nauki bezpiecznej, zgodnej z przepisami ruchu drogowego jazdy na rowerze dla dzieci. Miasteczko może być rozstawione doraźnie lub na stałe, ponieważ elementy wyposażenia są odporne na warunki atmosferyczne. Miasteczko jest wykorzystywane przede wszystkim do nauki jazdy na rowerach, egzaminów na kartę rowerową na terenie szkół, osiedli. Mobilne miasteczko rowerowe poszerzy ofertę edukacyjną SP 7 z możliwością wypożyczenia go przez inne placówki oświatowe z terenu Ciechanowa.
  Pomysłodawca: Jerzy Racki
  Koszt: 60 000 zł

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 1. Bezpieczna ciechanowianka REAKTYWACJA! Edycja 6.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet powyżej 16. roku życia.
  Projekt obejmuje organizację bezpłatnych szkoleń samoobrony dla ciechanowianek, które pragną podnieść swoją sprawność fizyczną, poprawić stan zdrowia, wpłynąć na polepszenia własnego samopoczucia. Główny cel to poprawa bezpieczeństwa oraz wiary we własne siły i możliwości. Pomysł jest kontynuacją poprzednich edycji kursu pn. „Bezpieczna Ciechanowianka”. Oprócz zajęć sportowych odbędą się również zajęcia warsztatowe i teoretyczne z zakresu psychologii.
  Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzybski
  Koszt: 30 000 zł
 2. „Bezcenny oddech” – zakup do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia.
  Około 30 urządzeń, które pomagają ratować życie w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia, zostanie zakupionych dla miejskich placówek oświatowych w Ciechanowie. To opatentowany, prosty w użyciu sprzęt, którego użytkowanie nie wymaga przeszkolenia.
  Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Dorota Czarnecka
  Koszt: 30 000 zł
 3. „Oddech Natury w Mieście – Mech Oczyszcza i Odświeża” – instalacja paneli o mocy oczyszczania powietrza 275 drzew, średniej wielkości lasu.
  Założeniem projektu jest wykonanie i montaż jednej większej lub dwóch mniejszych zielonych konstrukcji filtrujących powietrze – paneli z mchu, mających zdolność naturalnego oczyszczana powietrza w miejskich aglomeracjach, obszarach narażonych na zanieczyszczenia ze względu na gęstą zabudowę i intensywny ruch samochodowy. Panele mogłyby stanąć przy ul. Warszawskiej i/lub przy dworcu PKP.
  Pomysłodawca: Krzysztof Manista
  Koszt: 200 000 zł
 4. Łóżka ortopedyczne i inny sprzęt rehabilitacyjny dla wypożyczalni miejskiej prowadzonej przez MOPS.
  Kosztorys projektu obejmuje zakup 20 sztuk specjalistycznych łóżek ortopedycznych sterowanych elektrycznie z wysięgnikami, 20 sztuk materacy przeciwodleżynowych, 5 sztuk koncentratorów tlenu, 10 sztuk wózków inwalidzkich i 20 sztuk rollatorów. Sprzęt można będzie wypożyczyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
  Pomysłodawca: Jerzy Racki, Marek Rutkowski
  Koszt: 155 000 zł
 5. „Dzień Dziecka dla Dorosłych” – Integracja ciechanowskich pokoleń.
  Wydarzenie planowane na lipiec 2024 r. Będzie miało charakter międzypokoleniowego pikniku/festynu na błoniach zamkowych. W programie przewidziano m.in.: animacje dla najmłodszych uczestników, konkurs dla drużyn seniorów i młodzieży, międzypokoleniowe warsztaty makijażu, warsztaty kulinarne, mecz siatkówki w mieszanych składach wiekowych, scenę karaoke, udział DJ-a, występ gwiazdy wieczoru.
  Pomysłodawca: Gabriel Nidzgorski
  Koszt: 30 000 zł
 6. Miasto Wiedzy: Wypożyczalnia podręczników dla mieszkańców Ciechanowa.
  Projekt zakłada stworzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wypożyczalni podręczników dla uczniów liceów. Zakłada zakup 40 zestawów pakietów szkolnych, udostępnianych użytkownikom biblioteki, w tym kilka zestawów do udostępnienia na miejscu w czytelniach MBP. Dodatkowo zorganizowana będzie kampania promocyjna projektu.
  Pomysłodawca: Mateusz Wołynek
  Koszt: 30 000 zł
 7. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.
  Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada utworzenie „zielonej strefy relaksu” od strony lasu, montaż nowych urządzeń zabawowych, 10 stołów piknikowych z koszami na odpady, wykonanie nowych nasadzeń roślinności i dowóz piasku.
  Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
  Koszt: 200 000 zł
 8. Ścieżka spacerowa nad Łydynią do parku im. Marii Konopnickiej.
  Projekt dotyczy terenu między Parkiem M. Konopnickiej a drogą dojazdową od strony byłej cukrowni. Zakłada wyrównanie i utwardzenie alejki w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca spacerowego, wybudowanie oświetlenia oraz montaż elementów małej architektury.
  Pomysłodawca: Paulina Staszewska
  Koszt: 200 000 zł
 9. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap.
  Celem projektu jest modernizację istniejącego parkingu na ul. Reutta poprzez wymianę nawierzchni i krawężników na powierzchni ok. 700 m2. Projekt stanowi kontynuację zamierzenia rozpoczętego w 2021 r.
  Pomysłodawca: Anna Smolińska
  Koszt: 200 000 zł
 10. „Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów”.
  Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i gry drużyn dzieci, młodzieży i oraz seniorów. Kosztorys obejmuje zakup sprzętu sportowego, opłacenie delegacji sędziowskich i kontraktów trenerów.
  Pomysłodawca: Artur Kaczyński
  Koszt: 30 000 zł
 11. Harcerskie centrum integracji lokalnej „Orzechowy zakątek”.
  Założeniem projektu jest remont pomieszczeń w budynku i stworzenie przestrzeni do spotkań w Domu Harcerza przy ul. Słońskiego 19.
  Pomysłodawca: Mariusz Przybysz
  Koszt: 110 000 zł
 12. Droga nad Łydynią.
  Projekt dotyczy terenu pomiędzy ul. Augustiańską (przy moście) a parkiem im. M. Konopnickiej. Jego celem jest poprawa stanu nawierzchni drogi dojazdowej nad rzeką Łydynią od strony ul. Augustiańskiej.
  Pomysłodawca: Barbara Szumańska
  Koszt: 200 000 zł
 13. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.
  Kontynuacja projektu realizowanego w poprzednich edycjach CBO. Obejmuje: modernizację łazienki, małego korytarza, 4 pomieszczeń na piętrze, pełniących funkcje biurowe i magazynowe, naprawę podłogi, ocieplenie ścian i sufitu, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne ledowe, wymianę okien i drzwi wewnętrznych, malowanie oraz roboty zewnętrze (związane z oczyszczeniem i malowaniem elewacji wraz z renowacją balkonu nad tarasem).
  Pomysłodawca: Grażyna Derbin
  Koszt: 200 000 zł
 14. „Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry.
  Pomysł na wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry od strony ulicy 3 Maja. To kontynuacja realizowanego od 2018 r. projektu „Ciechanów Miastem Rycerzy”. Rycerski szlak wiedzie od Zamku Książąt Mazowieckich poprzez okolice ratusza i placu Jana Pawła II, pasażem ulicy Warszawskiej w kierunku Kościoła Farnego.
  Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska
  Koszt: 160 000 zł
 15. „MocnoJurand”: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP.
  Projekt obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2024/2025, udział w meczach wyjazdowych oraz zakup odzieży sportowej dla drużyn dzieci i młodzieży, trenujących w klubie, biorących udział w rozgrywkach Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej.
  Pomysłodawca: Piotr Serbista
  Koszt: 30 000 zł
 16. „Egzaminacyjne Masterclass” – bezpłatne zajęcia z matematyki, j. angielskiego i j. polskiego dla klas 8-mych.
  Projekt zakłada organizację popołudniowych zajęć dodatkowych dla uczniów klas ósmych, skupiając się na przygotowaniu do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Każdy ósmoklasista będzie miał szansę wybrać przedmiot według potrzeb i zainteresowań. Zajęcia, prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, będą odbywać się w grupach 16-18 osób w Szkole Podstawowej STO w Ciechanowie. Projekt zakłada prowadzenie zajęć od września do grudnia 2024 roku.
  Pomysłodawca: Krystyna Hausman-Manista
  Koszt: 25 000 zł
 17. Leczenie kotów miejskich w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.
  Projekt zakłada leczenie kotów wolno żyjących z terenu miasta (koci katar, panleukopenia, odrobaczanie), dzięki którym zwierzęta będą mogły wrócić do zdrowia. Kosztorys obejmuje koszt leczenia kotów oraz zakup środków przeciwko pasożytom. Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie Pies i Spółka we współpracy z lekarzem weterynarii. Zadanie będzie realizowane w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.
  Pomysłodawca: Ilona Kowalska
  Koszt: 30 000 zł
 18. GYM BOX-strefa ćwiczeń.
  Projekt zakłada budowę miejskiej otwartej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w maszyny do ćwiczeń każdej partii ciała. Strefa GYM BOX zlokalizowana będzie na osiedlu Płońska, pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Reutta, obok parkingu samochodowego. Wyposażona zostanie w 7 zaawansowanych urządzeń do ćwiczeń z regulowanym ciężarem. Projekt przewiduje również montaż oświetlenia solarnego.
  Pomysłodawca: Mariusz Kraszewski
  Koszt: 200 000 zł
 19. „Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy.
  Wybieg ma powstać w parku im. M. Konopnickiej. Teren ma być miejscem psich zabaw i spotkań właścicieli czworonogów. Zadanie obejmuje: budowę ogrodzonego placu, zakup toru przeszkód dla psów, elementów małej architektury i tablic informacyjnych.
  Pomysłodawca: Marcin Rzeczkowski
  Koszt: 71 000 zł
 20. Drzewa dla Ciechanowa – IV etap.
  Projekt polega na zakupie, posadzeniu i rocznej pielęgnacji 200 drzew o obwodzie pnia co najmniej 15 cm. Drzewa posadzone będą na miejskich działkach.
  Pomysłodawca: Ewa Nadaj
  Koszt: 200 000 zł

Z przyczyn formalno-merytorycznych do głosowania nie zakwalifikowano 11 projektów. Komisja do spraw przeprowadzania konsultacji społecznych na swoim pierwszym posiedzeniu negatywnie zaopiniowała 21 projektów. Następnie w wyznaczonym terminie złożono 12 odwołań, które zostały rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu i 10 z nich zaakceptowano, opiniując pozytywnie projekty. 2 odwołania odrzucono.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w marcu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w 2024 r.

Skip to content