Na 64. sesji przedłożone zostało sprawozdanie z ubiegłorocznych prac komisji Rady Miasta Ciechanów. Analizie poddano zimowe utrzymanie miejskiej infrastruktury w sezonie 2021/2022. Podczas obrad, które odbyły się 26 stycznia radni podjęli 8 uchwał.

Do wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2023 r. wprowadzono zmiany, które mają związek m.in. z pozyskanym przez miasto dofinansowaniem na realizację projektów infrastrukturalnych.

Po instalacji w zabudowie wielorodzinnej inteligentnych pojemników na odpady zdecydowano o indywidualnym rozliczaniu z selektywnej zbiórki mieszkańców kolejnych nieruchomości (budynków przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 12 i 14, ul. Mikołajczyka 1 i 4, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, ul. Warszawskiej 27 oraz ul. Szwanke 7 i 7a).

Radni opowiedzieli się za przystąpieniem gminy do opracowania i wdrożenia „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu”. Wyrazili też zgodę na zawarcie umów dzierżawy z firmą Budimex, która na udostępnionych odpłatnie przez miasto działkach postawi stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Przychylność radnych zyskało również podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”. Zmianę tę uwzględniono również w zasadach zwrotu wydatków poniesionych na te świadczenia.

Skip to content