Miasto odtworzy i odnowi zabytkowy budynek oraz nada mu nowe funkcje. Drewniany obiekt mieszkalny dawnych zabudowań Kolei Nadwiślańskiej będzie przeniesiony na podstawie zgody konserwatora zabytków na działkę u zbiegu ul. Sienkiewicza i Fabrycznej. Ratusz tak dostosował lokalizację, aby ochronić znajdującą się tam zieleń. Ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy prac. Władze miasta pozyskały dofinansowanie zewnętrzne szacowane na blisko 45% wartości inwestycji.

Budynek mieszkalny, którego rewitalizacją zajmie się miasto był jedynym w regionie zachowanym w pierwotnym wyglądzie, drewnianym, parterowym wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym o stylistyce najstarszych obiektów dawnej Kolei Nadwiślańskiej. Obiekt z końca XIX w. będzie odtworzony. Zostanie przeniesiony na miejską działkę znajdującą się u zbiegu ulic: Sienkiewicza i Fabrycznej (dawna trasa kolei wąskotorowej, obecnie upamiętniona przez zabytkowy parowóz).

Zgodnie z przygotowaną już dokumentacją techniczną budynek zachowa dawny styl z bogatym zdobnictwem w estetyce rosyjskiej, typowy dla drewnianych budynków Kolei Nadwiślańskiej. Po jego odtworzeniu z wykorzystaniem zachowanych elementów, obiekt będzie pełnił m.in. funkcję kulturalno-edukacyjną. Znajdą się tam treści dotyczące historii kolejnictwa. Rozważane jest zlokalizowanie w budynku punktu informacji turystycznej oraz miejsca sprzedaży gadżetów związanych z miastem. Zagospodarowane będzie też najbliższe otoczenie zabytku.

Do listopada 2009 r. budynek pozostawał własnością PKP. Obecnie jest własnością Gminy Miejskiej Ciechanów. W 2012 r. decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został objęty ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Ze względu na inwestycję miasta w nowe zagospodarowanie terenu wokół dworca kolejowego został rozebrany w 2017 r., by móc go ponownie odtworzyć w przyszłości. W 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na przemieszczenie obiektu oraz pozytywnie zaopiniował nową lokalizację.

18 października 2023 roku miasto ogłosiło postępowanie przetargowe, które ma na celu wyłonienie wykonawcy prac. Na przeprowadzenie inwestycji ratusz pozyskał dofinansowanie w wysokości 1,3 mln zł. Przyznano je w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Cała wartość zadania jest szacowana na blisko 3 mln zł. Reszta środków będzie pochodziła z budżetu miasta.

Skip to content