Wybrani przez społeczności uczniowskie przedstawiciele ciechanowskiej młodzieży uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów. Wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

Dziś (21 listopada) w ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie ósmej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Radni zostali wybrani w wyborach, które przeprowadzono w szkołach na terenie miasta.

Członkowie MRM złożyli ślubowanie, następnie w wyniku tajnego głosowania wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz członków komisji rewizyjnej.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta VIII kadencji wchodzą:

 • Igor Markowski (SP nr 3),
 • Nikola Gadomska (SP nr 4),
 • Dominika Wilkowska (SP nr 5),
 • Aleksander Dworecki (SP nr 6),
 • Julia Nicola Sikorska (SP nr 7),
 • Gabriel Dybowski (STO),
 • Lena Sadowska (TWP),
 • Marcel Kalinowski (I LO im. Z. Krasińskiego),
 • Łukasz Rogalski (I LO im. Z. Krasińskiego),
 • Igor Wszeborowski (I LO im. Z. Krasińskiego),
 • Maja Czyżewska (I LO PUL),
 • Oliwia Szatybełko (I LO PUL),
 • Paulina Patrycja Palińska (ZS nr 1),
 • Szymon Orliński (ZS nr 1),
 • Amanda Kicińska (ZS nr 2),
 • Julia Lewandowska (ZS nr 2),
 • Antoni Gąsiorek (ZS nr 2),
 • Dobrosława Adamaszek (ZS nr 3),
 • Szymon Wojciechowski (ZS nr 3),
 • Mateusz Wołynek (ZST),
 • Filip Jakieła (ZST).

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Mateusz Wołynek z Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Płoskiego, zastępcą: Amanda Kicińska z Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza, a sekretarzem: Julia Lewandowska z tej samej szkoły.

Do komisji rewizyjnej wybrano: Gabriela Dybowskiego – jako przewodniczącego (Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. I. Sendlerowej) oraz Łukasza Rogalskiego (I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego) i Dobrosławę Adamaszek (Zespół Szkół nr 3 im. S. Staszica) – jako członków.

Młodzieżowa Rada Miasta w Ciechanowie została powołana 25 czerwca 2015 r. Kadencja rady trwa rok. Funkcję radnego można pełnić od czternastego roku życia.

Działalność MRM ma charakter konsultacyjny w sprawach dotyczących młodzieży, edukacji, sportu, kultury i rozwoju miasta. Młodzieżowa Rada Miasta może uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Ciechanów jako obserwator, jest głosem doradczym dla radnych, może między innymi zgłaszać wnioski, opiniować projekty uchwał, współpracować przy organizacji młodzieżowych imprez kulturalnych i sportowych. Jej celem są m.in. upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, zapewnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, reprezentowanie interesów młodzieży.

Skip to content