Można składać wnioski o przyznanie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia mogą otrzymać małżeństwa, które przeżyły wspólnie 50 lat. Złożenie wniosku i otrzymanie medalu są bezpłatne.

Medal mogą otrzymać osoby zameldowane na pobyt stały w Ciechanowie lub na terenie Gminy Ciechanów. Małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim mogą wnioskować o medal nie wcześniej niż na pół roku przez 50-tą rocznicą ślubu. Wnioski mogą składać też małżeństwa, które już przeżyły swoje tzw. złote gody, ale jeszcze nie otrzymały odznaczenia.

Wzór dokumentu, który należy wypełnić można pobrać na stronie www Urzędu Miasta http://bip.umciechanow.pl/jak_zalatwic_sprawe/USC_K23.html oraz w ratuszu, w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego.

Wypełniony i podpisany przez oboje małżonków wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego (plac Jana Pawła II 6, pokój nr 7 lub 8). Do wglądu wymagane są dowody osobiste.

Wniosek nie musi być jednak złożony w ratuszu przez samych zainteresowanych. Może zostać dostarczony przez inną osobę. W takim przypadku do wglądu potrzebne będą jednak kserokopie dowodów osobistych osób, które wniosek podpisały.

Odznaczenia są wręczane w II połowie roku. W 2022 r. prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński wręczył medale 23 parom.

Skip to content