Rozeznanie cenowe w ramach grupy zakupowej, w której znajduje się Miasto Ciechanów wskazuje, że od 1 stycznia 2023 r. ceny energii dla miasta wzrosną o około 600%. Oznacza to blisko sześciokrotne zwiększenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego oraz energii dla budynków i obiektów miejskich – z 1,4 mln zł do 9,3 mln zł rocznie. W związku z tym realizowane będą inwestycje ograniczające zużycie energii oraz zostaną wprowadzone ograniczenia w zużyciu prądu. Jednocześnie miasto razem z innymi samorządami zwraca się do rządu o zastosowanie taryfy ochronnej oraz wpłynięcie na politykę cenową rządowych spółek energetycznych.

Rok do roku podnosi się koszt oświetlenia ulicznego oraz energii dla budynków i obiektów miejskich. W 2021 r. było to 1,3 mln zł, w 2022 r. plan wynosi 1,4 mln zł, a rozeznanie cenowe na 2023 rok wskazuje na aż 9,3 mln zł. To skokowy wzrost kosztów o ok. 600%.

– To są podwyżki nieracjonalne i nieakceptowalne. Apelujemy do rządu, aby objął samorządy taryfą ochronną i wpłynął na politykę cenową swoich spółek energetycznych. Dla miasta konieczne są dalsze inwestycje w OZE i ograniczenie zużycia energii – powiedział podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Ciechanów prezydent Krzysztof Kosiński.

Jeszcze w tym roku ratusz planuje zakup oraz instalację reduktorów centralnych do szaf oświetlenia ulicznego. Ponadto zainstalowane będą panele fotowoltaiczne na kolejnych miejskich budynkach. Oprawy oświetlenia ulicznego będą wymieniane na energooszczędne, ledowe. Rosnące lawinowo ceny prądu będą miały wpływ na koszt funkcjonowania ozdób świątecznych w mieście. W tym roku będą świeciły tylko w grudniu, czyli w okresie obowiązywania obecnych, niższych stawek.

W związku z prognozowanym o około 600% wzrostem cen prądu dla miasta od 1 stycznia 2023 r. rozważane będzie ograniczenie czasu funkcjonowania oświetlenia ulicznego (wyłączenie oświetlenia w godzinach nocnych) i wyłączenie oświetlenia ścieżek rowerowych w miejscach, gdzie funkcjonuje oświetlenie uliczne (pętla miejska). Miasto zrezygnuje z otwierania sezonowego lodowiska, a fontanny miejskie zostaną włączone tylko na dwa miesiące w przyszłoroczne wakacje.

Jednocześnie miasto realizowało będzie kolejne inwestycje – dalszą wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne i montaż odnawialnych źródeł energii. Celem przedmiotowych działań będzie ograniczenie wydatków bieżących. Miasto nie planuje rezygnacji z jakichkolwiek wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Skip to content