Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat przy wsparciu Urzędu Miasta Ciechanów po raz kolejny nagrodzi najbardziej aktywnych wolontariuszy. Społecznicy działający w wolontariacie na rzecz mieszkańców Ciechanowa mają szansę na wyróżnienia i nagrody. W gablotach przy ul. Warszawskiej zaprezentowane będą ich zdjęcia. Organizacje pozarządowe i mieszkańcy miasta mogą zgłaszać wytypowane przez siebie osoby do udziału w projekcie do 7 listopada.

Każdego roku nagradzani są najbardziej aktywni wolontariusze, którzy realizują działania i projekty na rzecz mieszkańców Ciechanowa. Podobnie jak w zeszłym roku organizacje pozarządowe i szkolne koła wolontariatu będą mogły współorganizować Galerię Wolontariuszy, która zagości w gablotach na ul. Warszawskiej. Wystawa będzie częścią obchodów przypadającego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariatu.

Kandydatów do nagród ze swojego grona zgłaszać mogą organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Ciechanowa. Wyznaczą osoby, które w ich ocenie najbardziej wyróżniły się w 2022 r. Również sami mieszkańcy mają możliwość zaproponowania organizatorom, kto z ciechanowskich wolontariuszy ich zdaniem najbardziej zasługuje na wyróżnienie i udział w projekcie.

– W tym roku na szczególne uznanie z pewnością zasłużyły m.in. osoby, które pomagały uchodźcom uciekającym z Ukrainy w wyniku zbrojnej agresji Rosji. Wiemy, że w społeczności naszego miasta jest wielu tzw. cichych bohaterów, którzy organizowali zbiórki, szukali noclegów i w inny sposób wspierali uchodźców. Galeria Wolontariatu to okazja, aby docenić te osoby, podziękować im, ale też pokazać mieszkańcom Ciechanowa, jak wielu wolontariuszy działa w naszym mieście – mówi Marzena Lentowszczyk, Prezeska Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat.

Aby zgłosić wolontariusza do wyróżnienia należy skontaktować się z członkami stowarzyszenia poprzez wiadomość e-mail na adres:ciechanowskiwolontariat@gmail.com. Zgłoszenia można przekazywać do 7 listopada.

Wyróżnione osoby zostaną zaproszone na sesję fotograficzną. Następnie zdjęcia wolontariuszy zostaną zaprezentowane w plenerze. Każdy z wolontariuszy otrzyma też dyplom i upominek.

Z miastem współpracuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, które realizują przedsięwzięcia z zakresu m.in. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sportu, oświaty, ekologii, ochrony zwierząt i wsparcia sektora pozarządowego, stanowiące zadania własne gminy. W tak zwanym „trzecim sektorze” aktywnie działa kilkuset wolontariuszy

Koordynację projektu prowadzą wolontariusze Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat, którzy od wielu lat współpracują z miastem. Stowarzyszenie realizuje zadania mające na celu zintegrowanie środowiska trzeciego sektora. W tym roku w ramach realizacji zadań zleconych przez ratusz, Stowarzyszenie świadczy bezpłatne wsparcie w prowadzeniu księgowości dla organizacji pozarządowych współpracujących z miastem i działających na rzecz mieszkańców Ciechanowa.

Skip to content