W najbliższy piątek (16 września) rozpocznie się 29. finał ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Każdego roku przyłączają się do niej m.in. szkoły i przedszkola z terenu Ciechanowa. Ratusz zachęca do wzięcia udziału również mieszkańców i udostępnia worki na odpady oraz jednorazowe rękawiczki.

„Sprzątanie świata” organizowane jest już niemal od trzech dekad. Polska edycja akcji „Clean Up The Word” trwa w tym roku od kwietnia, a jej finał odbędzie się między 16 a 18 września.

W Ciechanowie regularnie angażują się w nią nauczyciele, zachęcając uczniów miejskich szkół i przedszkolaków do dbania o ziemię i najbliższe otoczenie oraz promując postawy proekologiczne.

Do „Sprzątania świata” dołączyć mogą też indywidualni mieszkańcy. Ratusz zapewni im bezpłatne worki oraz jednorazowe rękawiczki do higienicznego zbierania odpadów. Zainteresowani mogą odebrać je w Urzędzie Miasta Ciechanów w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00, w pokoju nr 21.

Zebrane w trakcie akcji odpady zostaną odebrane przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. O miejscu i liczbie pozostawionych worków należy niezwłocznie, telefonicznie poinformować pracowników Referatu Gospodarki Odpadami (nr telefonu 23 674 92 89). W celu sprawnego odebrania zgromadzonych worków, należy ustawiać je w widocznych i łatwo dostępnych miejscach, np. w pobliżu koszy ulicznych.

Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Szczegóły dotyczące akcji w Polsce dostępne są na stronie internetowej https://naszaziemia.pl/ssp2022/.

Skip to content