Wyremontowana zostanie część drogi wewnętrznej obok budynku hali, umożliwiającej wjazd na teren mieszkaniowy od strony ul. Pułtuskiej. Prace obejmują likwidację starej trylinki i ułożenie nowej, równej nawierzchni z kostki brukowej, częściową wymianę krawężników i chodników.

Remont umożliwi poprawę jakości komunikacji mieszkańcom okolicznych budynków wielorodzinnych. Jest wykonywany w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg.

W pierwszej kolejności wymieniana jest podbudowa i nawierzchnia drogi, posiadającej nawierzchnię z płyt drogowych. W zamian ułożona będzie nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Częściowej wymianie poddane będą krawężniki, obrzeża, a także chodnik.

Miasto realizuje zadanie na części terenu między budynkami, który jest własnością gminy. Pozostałe części dróg, należące do wspólnot mieszkaniowych, remontują właściciele nieruchomości.

W grudniu 2021 r. za Halą Pułtuską w miejsce nieużytkowanych garaży i starej nawierzchni z trylinki powstał utwardzony obszar wyłożony kostką. Odnowiono też ogrodzenie placu zabaw, ustawiono nową piaskownicę dla dzieci i elementy małej architektury. W najbliższych dniach pojawią się nowe rośliny i wykonany będzie trawnik.

Skip to content