Dziś (14 grudnia) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda powołał prezydenta Ciechanowa i sekretarza Związku Miast Polskich Krzysztofa Kosińskiego do Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy jako reprezentanta strony samorządowej.

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński został powołany na członka Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Będzie reprezentował stronę samorządową w procesie monitorowania realizacji reform i inwestycji zawartych w KPO, pilnowania prawidłowego wydatkowania pieniędzy oraz analizowania wpływu realizowanych inwestycji na gospodarkę, społeczeństwo oraz rozwój regionalny. Do zadań Komitetu będzie należeć przegląd realizacji KPO, formułowanie rekomendacji oraz prowadzenie analiz i wydawanie opinii.

– To niezwykle odpowiedzialna rola i przede wszystkim nadzór nad sposobem oraz prawidłowością wydatkowania miliardów złotych. Część z tych pieniędzy trafi na inwestycje do samorządów. Istotne jest to, aby w rozdziale funduszy była transparentność, uczciwość i sprawiedliwość. Nie mogą zdarzyć się sytuacje przyznawania pieniędzy z powodu politycznych sympatii, czego świadkiem byliśmy w przypadku rządowych programów, co następnie potwierdziły raporty ekspertów. Będę zwracał szczególną uwagę na ten aspekt – podkreślił prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Pieniądze na realizację KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF).

1 czerwca br. KPO został zaakceptowany przez Komisję Europejską, a 17 czerwca 2022 r. przez Radę UE. Składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Fundusze unijne mają zostać zainwestowane m.in. w rozwój gospodarki, innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Obejmuje reformy i inwestycje, które rozpoczęły się po 1 lutego 2020 r. i zakończą do 31 sierpnia 2026 r. Przed przekazaniem środków finansowych Polsce rząd jest zobowiązany do realizacji tzw. kamieni milowych, uzgodnionych z Komisją Europejską.

Skip to content