Miejska spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Komunalnej. Zadanie obejmie też budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Rybnej i ul. Wiejskiej oraz montaż 3 przepompowni ścieków.

O ile warunki pogodowe pozwolą, prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Jednocześnie trwają prace ZWiK związane z budową kanalizacji w ulicach Husarskiej, Kosynierów i Krasińskiego. Nowa sieć wodociągowa na osiedlu Kargoszyn będzie miała 280 metrów. Częściowo wybudowana została już sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o długości 700 metrów i przepompownia ścieków, następnie budowany będzie przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej.

W ostatnim czasie zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Wielkopolskich. Właściciele posesji mogą przyłączać się do nowowybudowanego odcinka.

W tym roku spółka zakończyła też prace w kompleksowo modernizowanej ul. Granicznej, gdzie ułożono 850 metrów wodociągu.

W planach na 2021 r. jest przeprowadzenie prac w ponad 20 ulicach na terenie Ciechanowa. Ich koszt szacowany jest na blisko 5 mln zł. Lista zadań inwestycyjnych i remontowych uwzględnia uwagi i sugestie mieszkańców, kierowane do prezydenta miasta podczas corocznych spotkań osiedlowych.

Skip to content