Rozpoczął się proces rekrutacji do przedszkoli samorządowych w Ciechanowie na rok szkolny 2021/2022. Dotyczy dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkola. Nabór jest prowadzony na wolne miejsca, jakimi dysponują placówki. Formularze można pobierać w przedszkolach oraz ze stron internetowych placówek. Wnioski będą przyjmowane do 26 lutego.

W Ciechanowie aktualnie jest 7 przedszkoli miejskich, do których może uczęszczać ponad 1000 dzieci. Jedno przedszkole w mieście posiada oddziały integracyjne.

O miejsce w przedszkolu mogą się ubiegać rodzice i opiekunowie prawni zamieszkujący na terenie Ciechanowa, którzy mają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Liczba wolnych miejsc jest uzależniona m.in. od deklaracji rodziców dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli o chęci kontunuowania edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio do danego przedszkola w terminie od 1 lutego do 26 lutego. Następnie 5 marca ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie naboru.

Od 5 marca do 12 marca rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola, a 22 marca ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postepowanie uzupełniające prowadzone będzie w terminie od 2 sierpnia do 20 sierpnia.

Dzieci 6-letnie mają także możliwość ubiegania się o miejsce w „zerówkach” w szkołach podstawowych, gdzie rekrutacja rozpocznie się 22 lutego. Szkoły dysponują możliwością przyjęcia około 300 dzieci 6-letnich.

Wśród kryteriów przyjęcia dziecka do przedszkola miejskiego są między innymi: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka lub członka rodziny, samotnie wychowywanie dziecka, wychowywanie w pieczy zastępczej, ale też fakt uczęszczania rodzeństwa do danego przedszkola, deklaracja rodziców o potrzebie opieki powyżej 5 godzin, fakt zatrudnienia obojga rodziców i ponoszenie przez rodziców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów. Na drugim etapie rekrutacji (tj. w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami) dodatkowe punkty otrzymają dzieci, których rodzice lub opiekunowie przedstawią oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień.

Wiosną tego roku powinna rozpocząć się budowa nowego miejskiego przedszkola w Ciechanowie. Prace potrwają ok. 12 miesięcy. Budynek powstanie na niezabudowanej działce przy ul. Szwanke. Zostanie wybudowany w niskoemisyjnej technologii modułowej. Będzie to pierwsze nowe miejskie przedszkole od ponad 30 lat.

Skip to content