W ramach prowadzonej przez miasto inwestycji kompleksowy remont przejdą dwie ulice na osiedlu Kargoszyn. Powstaną nowe nawierzchnie, chodniki, wybudowane będzie odwodnienie i oświetlenie. Od dziś będą występowały utrudnienia w ruchu na ul. Bartołda.

Realizacja zadania rozpoczęła się od budowy kanalizacji deszczowej od strony ul. Kargoszyńskiej. Wykonawca prac ustawił tymczasowe znaki drogowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

Na ul. Bartołda na szerokości 5 m wykonana będzie nawierzchnia z asfaltu. Prace obejmą też budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Po obu stronach jezdni powstaną chodniki z kostki oraz zjazdy na posesje. Teren przyległy obsiany będzie trawą. Budowa oświetlenia obejmie montaż 5 słupów i 5 opraw.

Prace zakończą się w ostatnim kwartale 2021 r. Są realizowane w odpowiedzi na wnioski mieszkańców ze spotkań osiedlowych z prezydentem.

Na ten rok przewidziano również modernizację innej drogi znajdującej się na osiedlu „Kargoszyn”: ul. Andersena.

Skip to content