Ratusz pozyskał 200 tys. zł na remont szatni na krytej pływalni przy ul. 17 Stycznia. Po wykonaniu remontu podłóg i ścian zamontowane będą nowe, elektronicznie otwierane szafki. Środki pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” umożliwią realizację kolejnego etapu zaplanowanych prac modernizacyjnych na basenie.

Będzie to pierwszy remont przeprowadzony w strefie szatni od ponad 20 lat. Podobnie, jak w przypadku zakończonej w ubiegłym roku modernizacyji natrysków, jego celem jest podniesienie higieny, ale także przyczynienie się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników basenu.

W zapleczu szatniowym i przebieralniach wyremontowane będą podłogi i ściany. Następnie zamontowanych zostanie 160 nowych podwójnych szafek o wymiarach 35x45x152 cm z ławeczkami. Będą zamykane elektronicznie, ich otwieranie będzie możliwe za pomocą czytników. Takie same nowoczesne szafki pojawią się w szatniach dla rodzin. Nowe szafki zostaną też zamontowane w szatni dla ratowników.

Instalacja nowych, elektronicznych szafek będzie wymagała wykonania okablowania, montażu magistrali komunikacyjnej, podłączenia i konfiguracji elektroniki.

Jesienią ubiegłego roku miasto wyremontowało natryski w szatniach damskich i męskich. MOSiR wykorzystał czas, kiedy z uwagi na decyzje rządu i stan epidemii, kryta pływalnia została czasowo zamknięta. Skuto stare płytki i tynki, na nową wymieniono instalację wodną pryszniców. Po wykonaniu hydroizolacji, na ścianach i podłogach ułożono nowe płytki gresowe. Zamontowano też nowoczesne panele natryskowe oraz urządzenia sanitarne. Ratusz pozyskał na ten cel 90 tys. zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W tym czasie realizowane były też prace konserwacyjne. Naprawiono wentylację, zlikwidowano przecieki wodno-kanalizacyjne, odnowiono także wybrane pomieszczenia.

Budynek basenu został oddany do użytku w 1998 r. W latach 2015-2016, dzięki pozyskaniu przez władze miasta dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przeprowadzono pierwszą modernizację obiektu polegającą na częściowej wymianie zdegradowanych elementów centralnego ogrzewania, okładzin podłogowych wokół niecek basenowych wraz z uszczelnieniem podłoża i wymianie wpustów ściekowych, ślusarki okiennej aluminiowej w głównej hali basenowej, opraw oświetleniowych i oświetlenia awaryjnego, siedzisk dla zawodników oraz montażu systemu pomiaru czasu wraz z nakładkami na stopnie startowe oraz tablice wyników. Z kolei na przełomie 2018 i 2019 roku wymieniono zjeżdżalnię.

Na pływalni rokrocznie organizowanych jest szereg bezpłatnych imprez pływackich, w obiekcie regularnie trenują zawodnicy dwóch klubów sportowych (Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy oraz Klub Pływacki Ciechanów), jak również osoby indywidualne. Na basenie pływają też dzieci i młodzież z ciechanowskich szkół podstawowych, które bezpłatnie uczestniczą w zajęciach z nauki pływania w ramach zajęć sportowych.

Logotyp województwa mazowieckiego. Stylizowany napis czerwoną czcionką, gdzie M przypomina serce. Niżej po prawej mniejszy napis szarą czcionką: Serce Polski.

Skip to content