Na 44. sesji Rady Miasta przedłożona została informacja dotycząca działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W 2020 r. spółka osiągnęła zysk w wysokości 490 216,08 zł. Podczas obrad, które odbyły się 28 października rozpatrzono 10 projektów uchwał.

Radni zmodyfikowali wieloletnią prognozę finansową i budżet na 2021 r. Uwzględnili w nich m.in. środki pozyskanie przez miasto w wysokości 3 mln zł na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze.

Samorządowcy podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Dotychczasowe zasady i terminy nie uległy zmianie: nabór projektów w listopadzie, w grudniu i styczniu – formalna weryfikacja, w lutym głosowanie, w marcu ogłoszenie wyników.

Radni wyrazili zgodę na wzniesienie pomnika ofiar NKWD. W obozie funkcjonującym w 1945 r., usytuowanym między obecnymi ulicami Jesionową, Topolową, Gostkowską i 17 Stycznia, w ciężkich warunkach przetrzymywano osoby zatrzymane. Wiele z nich zmarło. O upamiętnienie tego miejsca wnioskował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz z rodzinami ofiar.

Zasadnym było też przedłużenie na kolejne 3 lata umów dzierżawy, o co zabiegali dzierżawcy oraz ustanowienie służebności gruntowej w celu dostępu do drogi stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego. Z uwagi na obwieszczenie ministra finansów o wskaźniku inflacji wynoszącym 3,6%, podanym przez Główny Urząd Statystyczny, dokonano aktualizacji wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok wyłącznie o wskazaną wartość.

W końcowej fazie procedowania radni przyjęli stanowisko w sprawie przedstawionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wariantów przebiegu obwodnicy Ciechanowa. Nalegali w nim na wyznaczenie drogi poza administracyjnym obszarem miasta, nieingerowanie w zabudowę mieszkaniową i przemysłową oraz nienaruszanie miejsc ważnych dla środowiska naturalnego, takich jak lasy, parki i zbiorniki wodne.

Skip to content