Na budynkach SP nr 5 i SP nr 6 w Ciechanowie zamontowano panele fotowoltaiczne. Ekologiczne instalacje pozwolą oszczędzać energię poprzez produkcję prądu z promieni słonecznych. Instalacje pojawiły się równocześnie na kolejnych gospodarstwach domowych.

Kolejne budynki użyteczności publicznej wyposażono w nowoczesne instalacje o mocy ok. 15 kW., które umożliwiają m.in. optymalizację kosztów utrzymania budynków poprzez produkcję prądu ze słońca.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 6 był możliwy dzięki oszczędnościom, jakie miasto poczyniło realizując wcześniejszy etap projektu w latach 2019-2020, na który pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Ciechanów jest liderem projektu, który obejmuje jeszcze 3 gminy: Glinojeck, Opinogórę Górną i Strzegowo. W każdej z 4 gmin montowane są ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, mające na celu produkcję energii na potrzeby własne budynków.

Na ten rok zaplanowane jest wykonanie łącznie 84 instalacji, w tym 56 z nich na terenie Ciechanowa. Poza budynkami użyteczności publicznej inwestycja obejmuje też montaż 54 instalacji o mocy od 2,97 do 4,00 kW na dachach budynków beneficjentów indywidualnych. Dostawę urządzeń i montaż instalacji wykonuje wyłoniona w drodze przetargu firma FlexiPower Group. Prace są na ukończeniu, a odbiory poszczególnych instalacji są planowane w II połowie sierpnia.

W ubiegłych latach realizacja projektu pozwoliła na zamontowanie w Ciechanowie 125 instalacji fotowoltaicznych (w tym 116 na budynkach prywatnych, 9 użyteczności publicznej) oraz montaż ładowarki do aut elektrycznych.

Pozyskane przez miasto z UE środki umożliwiły też wyposażenie 63 domów w Ciechanowie w powietrzne pompy ciepła do podgrzewu wody użytkowej, na które mieszkańcy otrzymali dofinansowanie w wysokości 75% wartości pompy i montażu.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę̨ niskoemisyjną, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).

Skip to content