Zakończono IV etap modernizacji terenu rekreacyjnego kąpieliska Krubin. Powiększono obszar ciągów komunikacyjnych dla spacerowiczów i rowerzystów. Zamontowano kolejne ławki i kosze na odpady. To zwycięski projekt ogólnomiejski, który mieszkańcy wybrali w Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim.

Inwestycję wykonano za głównym zbiornikiem wodnym, w kierunku zachodnim, pomiędzy oczkami wodnymi.

Nowe utwardzone ścieżki o długości 365 metrów stworzyły wygodny układ komunikacyjny. Wykonano je z naturalnych kruszyw. Spacerujący mogą odpocząć na nowych ławkach. Zamontowano też kosze na odpady.

O wykonaniu czwartego etapu prac rewitalizacyjnych przy zbiorniku na Krubinie zadecydowali mieszkańcy. W tegorocznym głosowaniu w ramach Ciechanowskeigo Bużetu Obywateskiego rozbudowa zaplecza rekreacyjnego znalazła się wśród ośmiu projektów ogólnomiejskich, które są realizowane w tym roku.

Poprzednie trzy etapy prac, które zmieniły oblicze kąpieliska Krubin rozpoczęły się w 2017 r. Poza stworzeniem szerokiej plaży z boiskiem do siatkówki i odnowieniem pomostów objęły też m.in. montaż urządzeń zabawowych dla dzieci i zaplecza sanitarnego dla plażowiczów czy pomostów dla wędkarzy. Wybudowano ścieżki dookoła zbiornika głównego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i porządku teren został oświetlony. Zamontowano również kamery miejskiego monitoringu.

Wkrótce teren zostanie objęty ogólnodostępną siecią WiFi. Hotspot na Kubinie, umożliwiający bezpłatne korzystanie z sieci internetowej będzie zamontowany w ramach pozyskanych przez miasto środków z Unii Europejskiej.

Skip to content