Rozpoczęły się prace budowlane w ul. Sikorskiego. Droga wewnętrzna będzie poszerzona, utworzone zostaną kolejne miejsca parkingowe. Zmianie ulegnie organizacja ruchu. Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców osiedla Aleksandrówka w ramach tegorocznego głosowania w Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim.

Istniejąca droga zostanie poszerzona, następnie wyrównana masą asfaltową. Między budynkami przy ul. Sikorskiego 2 i 4, wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni, powstanie zatoka parkingowa dla siedmiu aut.

Nawierzchnia betonowego chodnika będzie usunięta i zastąpi ją parking, na nowe wymienione zostaną krawężniki. Prace obejmą też regulacje studni kanalizacyjnych, zagospodarowanie wód opadowych i otoczenia.

Zmianie ulegnie organizacja ruchu. Dojazd do budynków przy ul. Witosa 19, 19a, 19b będzie wyznaczony od ul. Sikorskiego.

Prace mają zakończyć się w październiku 2021 r.

Celem realizacji wybranego przez mieszkańców osiedla projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki przestrzeni.

Skip to content