Przebudowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Pojawi się nowa nawierzchnia, wybudowany będzie ciąg pieszo-rowerowy, powstanie energooszczędne oświetlenie. Przy ogrodzie działkowym zostaną utworzone miejsca parkingowe. Miasto pozyskało 5,6 mln zł dofinansowania do realizacji zadania.

Droga zostanie wyremontowana na długości 1,1 km. W pierwszej kolejności wykonana będzie kanalizacja deszczowa, co umożliwi właściwe odwodnienie drogi. Następnie ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Inwestycja obejmie wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje, zjazdów publicznych, budowę 2 zatok dla autobusów i pętli autobusowej. W pasie drogowym wykonane zostaną nasadzenia zieleni. Powstanie też nowy, kolejny już w mieście, ciąg pieszo-rowerowy. Zostanie włączony do sieci rowerowej w ul. Kąckiej, która prowadzi do Opinogóry Górnej, gdzie w ubiegłym roku zamontowano stację Ciechanowskiego Roweru Miejskiego.

W ramach rozbudowy ul. Opinogórskiej powstanie też nowe energooszczędne oświetlenie. Remont będzie wymagał usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną i wodociągową. Przy ogrodach działkowych miasto stworzy 56 miejsc parkingowych dla działkowców.

Remont drogi umożliwi separację strumieni ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego poprzez wydzielenie elementów rodzajem nawierzchni, kolorem, krawężnikami i obrzeżami.

Rozbudowa kompleksowej infrastruktury drogowej ul. Opinogórskiej w sposób zasadniczy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfort komunikacyjny dla mieszkańców, w szczególności dla osób, które korzystają z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „SONA” oraz mieszkańców nowych budynków wielorodzinnych. Władze miasta uzyskały dofinansowanie do realizacji inwestycji w kwocie 5,6 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ul. Opinogórska obecnie posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o nieregularnej szerokosci od 4,8 m do 5,3 m, której stan nie jest zadowalający, miejscowo w nawierzchni występują ubytki i koleiny. Prośby o modernizację ulicy wielokrotnie zgłaszali mieszkańcy, m.in. podczas spotkań osiedlowych z prezydentem. Ratusz przygotował dokumentację techniczną dla modernizacji drogi w 2020 roku.

Skip to content