Ratusz pozyskał 112 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w ponad 16 tysiącach lokali. To jeden z elementów działań, których celem jest poprawa jakości powietrza.

Miasto podejmie kolejne działania, aby ułatwić mieszkańcom wymianę starych, nieefektywnych i zanieczyszczających powietrze pieców, tzw. „kopciuchów”. W około 16 tysiącach lokali w mieście (we wszystkich budynkach i lokalach ogrzewanych indywidualnie, położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów) przeprowadzona będzie inwentaryzacja źródeł ciepła. Podmioty, które obejmie program to przede wszystkim małe kotłownie przydomowe, paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki), niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów, kotłownie w obiektach użyteczności publicznej oraz kotłownie w obiektach handlowo-usługowych.

Warto zaznaczyć, że do 2017 r. to samorządy pośredniczyły w wymianie pieców, posiłkując się środkami z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto Ciechanów wymieniło wówczas mieszkańcom 148 pieców (2017 rok). Rząd postanowił jednak scentralizować zadanie, wprowadzając realizowany przez siebie program „Czyste Powietrze”. W efekcie tej decyzji na przestrzeni ostatnich lat znacząco zmalała liczba pieców, które wymieniono w ciechanowskich domach. W 2018 r., czyli w pierwszym, w którym to rząd przejął zadanie, przez 12 miesięcy nie wymieniono ani jednego pieca z dofinansowaniem w Ciechanowie. W kolejnych dwóch latach łącznie wymieniono ich 95.

– To pokazuje, że nie możemy liczyć na efektywne działania rządu w zakresie prowadzenia proekologicznej polityki. Nie będziemy dłużej patrzyli na bierność władzy centralnej oraz ich uleganie węglowemu lobby. Ruszamy z inicjatywą, która najpierw pozwoli nam przeprowadzić inwentaryzację wszystkich źródeł ciepła, a w kolejnym roku rozważymy wprowadzenie własnego programu, finansowanego z budżetu miasta, tak aby wymieniać stare kopciuchy – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Zadanie będzie realizowane jeszcze w tym roku przez firmę zewnętrzną, z wyjątkiem kampanii informacyjnej, która będzie prowadzona przez pracowników gminy.

Decyzja o przekazaniu dofinansowania dla miasta w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 zapadła dziś (18 maja) na powiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

– Ten program stwarza możliwość realnego polepszenia jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza i mikroklimatu. To też wsparcie dla gmin i miast w realizacji ich działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej. Skutki podejmowanych dziś i wspólnie realizowanych decyzji będą długotrwałe i przyniosą zmiany także dla młodych pokoleń, które będą mogły oddychać świeżym powietrzem na Mazowszu – zaznaczył Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

W ostatnich latach ratusz prowadzi intensywne działania w zakresie ochrony powietrza i mikroklimatu Ciechanowa. W latach 2019-2020 m.in. zrealizowano projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo”. W 2019 r. zamontowano 354 sztuki instalacji fotowoltaicznych, w 2020 roku nastąpił  montaż 128 instalacji kolektorów słonecznych, 88 instalacji pomp ciepła CWU oraz 1 ładowarki dla samochodów elektrycznych, służącej dystrybucji energii elektrycznej. Z kolei w 2021 r. instalacje OZE będą zamontowane na 54 dachach gospodarstw domowych oraz 2 szkół podstawowych.

Czyste powietrze na co dzień zyskali też najmłodsi – w 2019 r. miasto zakupiło 43 oczyszczacze powietrza oraz filtry, które zostały przekazane do wszystkich publicznych przedszkoli oraz żłobka.

Ciechanów odchodzi od użycia węgla w produkcji ciepła. W mieście powstanie elektrociepłownia na biomasę z turbiną parową. Miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisała już umowę z wykonawcą na realizację inwestycji o wartości 48,7 mln zł. Kontynuowana jest też budowa kogeneracji gazowej i modernizacja sieci ciepłowniczych.

Skip to content