Dziś rozpoczęto budowę sygnalizacji, której zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Jej budowa pozwoli też na poprawę płynności i rozładowanie ruchu od strony ul. Mazowieckiej.

Wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonawca przystąpił do realizacji prac. Sygnalizacja będzie dynamicznie dostosowywać się do natężenia ruchu samochodów. Umożliwi polepszenie płynności ruchu aut od strony ul. Mazowieckiej, ale przyczyni się też do znacznej poprawy bezpieczeństwa osób pieszych. Prace mają zakończyć się w tym roku.

Mieszcząca się przy ul. Mleczarskiej w Ciechanowie firma Sofidel Poland Sp. z o. o. przekazała w marcu Gminie Miejskiej Ciechanów darowiznę w wysokości 300 tys. zł., która w całości pokryje koszty realizacji inwestycji.

Wykonawca będzie prowadził prace na poboczu. Nie będą wpływały na ruch pojazdów. Kierowcy są proszeni o zachowanie wyjątkowej ostrożności w obszarze skrzyżowania. Wykonano oznakowanie zgodne z tymczasową organizacją ruchu.

Skip to content