17 lutego rozpoczną się coroczne spotkania prezydenta Krzysztofa Kosińskiego z mieszkańcami Ciechanowa. Zaplanowano spotkania dotyczące wszystkich ciechanowskich osiedli. Podsumowane będą ubiegłoroczne działania oraz zostaną przedstawione plany.

Spotkania są okazją dla mieszkańców do podzielenia się uwagami, spostrzeżeniami, zasygnalizowania potrzeb i zgłoszenia postulatów. Prezydent podsumuje ubiegły rok, głównie pod kątem inwestycji, remontów, pozyskanych środków i inicjatyw społecznych oraz przedstawi plany na najbliższe miesiące dla każdego z osiedli.

Po pierwszych tego typu spotkaniach, które miały miejsce w 2015 roku, przy okazji wyborów do zarządów osiedli, prezydent zdecydował, że spotkania z mieszkańcami każdego z ciechanowskich osiedli odbywać się będą co roku.

Ta formuła jest dla mnie fundamentem do wspólnego tworzenia i ulepszania miasta. Bezpośrednia rozmowa pozwala mieszkańcom na wyartykułowanie potrzeb i podzielenie się pomysłami na jego rozwój oraz funkcjonowanie. Pozwala na ustalenie priorytetów, celów i obranych kierunków działań, które są następnie w miarę możliwości realizowane. Spotkania pozwalają także na wyjaśnienie sytuacji, na które np. miasto nie ma wpływu lub których zakres nie jest w gestii miasta. Możemy przedstawić faktyczny stan rzeczy i przede wszystkim rozmawiać. Wiele projektów zrealizowanych przez miasto w ostatnich latach było efektem takich właśnie spotkań osiedlowych, a to oznacza, że przynoszą one efekty – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Harmonogram spotkań:

17 lutego 2020 r. godz. 17.00 osiedle „Powstańców Wielkopolskich”, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Powstańców Wielkopolskich 1

18 lutego 2020 r. godz. 17.00 osiedle „Płońska”, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Płońska 143

19 lutego 2020 r. godz. 17.00 osiedle „Śródmieście”, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Orylska 3

20 lutego 2020 r. godz. 17.00 osiedla „Kargoszyn” oraz „Podzamcze”, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Broniewskiego 1

21 lutego 2020 r. godz. 17.00 osiedle „Słoneczne”, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, ul. Krucza 32

24 lutego 2020 r. godz. 17.00 osiedle „Bloki”, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 17 Stycznia 17

25 lutego 2020 r. godz. 17.00 osiedla „Aleksandrówka” oraz „Aleksandrówka II”, miejsce: Miejskie Przedszkole nr 10, ul. Batalionów Chłopskich 4

26 lutego 2020 r. godz. 16.30 osiedla „Zachód” oraz „Kwiatowe”, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Czarnieckiego 40

26 lutego 2020 r. godz. 18.30 osiedle „Przemysłowe”, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Czarnieckiego 40

Skip to content