W ramach kolejnych działań związanych z rewitalizacją i zagospodarowaniem zbiornika wodnego Krubin miasto montuje drewniane pomosty mające służyć wędkarzom oraz celom widokowym. Ponadto do końca roku na terenie rekreacyjnym zainstalowane będą kamery miejskiego monitoringu, pojawi się też oświetlenie.

Drewniane pływające pomosty przeznaczone dla wędkarzy oraz do celów rekreacyjno-widokowych są montowane w ramach III etapu prac rewitalizacyjnych kąpieliska. Przedsięwzięcie uatrakcyjni obszar zbiornika wodnego.

Na terenie kąpieliska instalowane są 2 pomosty wykonane z ryflowanych, zaimpregnowanych desek o grubości 2,7 cm z modrzewia syberyjskiego. Pomosty będą unosiły się na wodzie na modułowych pływakach i zostaną zakotwiczone na stałe do brzegu oraz ustabilizowane na gruncie. Na każdym z nich zainstalowana będzie też tablica informacyjna oraz koło ratunkowe. Wykonawca zamontuje je nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Platformy zostaną zabezpieczone dookoła balustradami.

Do końca roku na terenie kąpieliska zamontowane będą też kamery miejskiego monitoringu. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą, która przewiduje także budowę oświetlenia. Na Krubinie zainstalowane zostaną dwie kamery szybkoobrotowe, a teren zostanie doświetlony 5 lampami LED. Kamery mają zapewnić poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobiegać aktom wandalizmu. Wszystkie ich lokalizacje zostały wytypowane na podstawie wniosków i zgłoszeń mieszkańców oraz służb mundurowych.

W ramach III etapu prac rewitalizacyjnych w 2020 r. miasto udostępniło infrastrukturę techniczną do obsługi pomieszczeń sanitarnych (przyłącze wodociągowe i szczelny zbiornik na nieczystości). Na kąpielisku w tym sezonie kąpielowym udostępniony został kontener sanitarny. Zaplecze rekreacyjne wzbogacono o nowe urządzenie zabawowe i elementy małej architektury.

Prowadzone przez miasto na terenie kąpieliska inwestycje są realizowane w ramach zwycięskiego projektu Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Skip to content