Na wniosek Rady Seniorów, działającej przy prezydencie miasta, na wiatach przystankowych umieszczono nowe, powiększone rozkłady jazdy autobusów miejskich. Mają ułatwić dostęp do informacji o kursowaniu autobusów seniorom i osobom, które słabo widzą.

Rozkłady jazdy autobusów w mieście zostały wymienione na wniosek Rady Seniorów, która zgłosiła uwagi mieszkańców w dojrzałym wieku związane z trudnością w ich odczytaniu. Postulaty powiększenia rozkładów na przystankach podnoszone były także w trakcie spotkań osiedlowych z prezydentem w poprzednich latach.

Aktualnie umieszczone rozkłady mają większy format, aby ułatwić ich czytanie osobom starszym oraz tym, które słabo widzą. Zmienione zostały rozkłady na przystankach, gdzie rozmiary tablic pozwalają na umieszczenie większego formatu informacji o kursowaniu autobusów. Na tablicach informacyjnych zostały wymienione rozkłady jazdy wszystkich linii, które przebiegają przez dany przystanek. Łącznie wymienione zostały rozkłady na 44 miejskich wiatach przystankowych.

Miasto konsekwentnie podejmuje wielopłaszczyznowe działania mające zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. W tym celu m.in. powiększany jest tabor autobusowy o bardziej komfortowe i niskoemisyjne pojazdy, trwa wymiana i zakup nowych wiat przystankowych, na 14 przystankach pod koniec 2018 roku zainstalowano Elektroniczny System Informacji Pasażerskiej, uruchomiono też nową linię autobusową oraz wprowadzono dodatkowe ulgi w przejazdach.

Skip to content