Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się dziś w ratuszu ze sportowcami. Zostały przyznane stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku. Wręczono nagrody dla zawodników i trenerów.

Prezydent pogratulował klubom, ich wychowankom i trenerom. Podkreślał, że poprzez przyznane wyróżnienia miasto docenia zaangażowanie i sukcesy ciechanowskich sportowców. Zwrócił również uwagę na kwestię wspierania sportu poprzez podejmowane inwestycje w infrastrukturę.

– Stypendia i nagrody mają mobilizować do dalszej pracy i aktywności. Powstająca w Ciechanowie nowa infrastruktura sportowa ułatwia i umożliwia treningi na profesjonalnym poziomie. Pod koniec poprzedniego roku zakończyliśmy budowę nowego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7. Kolejne projekty przed nami. To wszystko ma zagwarantować warunki, komfort i radość z uprawiania poszczególnych dyscyplin. Liczę na to, że spotkamy się w jeszcze szerszym składzie za rok i będę mógł Wam gratulować kolejnych medali, awansów i zwycięstw  – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Przyznane stypendia:

1. Bęben Patryk, CLKS Mazovia, 600 zł
2. Patrycja Grochowska, CLKS Mazovia, 600 zł
3. Rutkowska Paulina, CLKS Mazovia, 500 zł
4. Milena Rutkowska, CLKS Mazovia, 500 zł
5. Aleksandra Pepłowska, CLKS Mazovia, 450 zł
6. Wiktoria Grochowska, CLKS Mazovia, 350 zł
7. Szymon Ziółkowski, CLKS Mazovia, 350 zł
8. Wiktor Czarnomski, CLKS Mazovia, 250 zł
9. Patryk Dębiec, CKS JURAND, 350 zł
10.Piotr Ruszkowski, CKS JURAND, 300 zł
11. Michał Królikowski, CKS JURAND, 300 zł
12. Bartosz Smoliński, CKS JURAND, 300 zł
13. Dominik Staszewski, CKS JURAND, 300 zł
14. Hubert Malinowski, CKS JURAND, 300 zł
15. Piotr Wiszowaty, CKS JURAND, 300 zł
16. Igor Andrzej Stępkowski, CKS JURAND, 300 zł
17. Damian Skowroński, CKS JURAND, 300 zł
18. Damian Zjadewicz, CKS JURAND, 300 zł
19. Adam Mirzejewski, CKS JURAND, 300 zł
20. Dawid Potępa, CKS JURAND, 300 zł
21.Adrian Krzywnicki, MPKS ORKA, 400 zł
22. Alicja Laskowska, TKKF PROMYK, 400 zł
23. Rafał Płoski, TKKF PROMYK, 250 zł
24. Maciej Stryjek, TKKF PROMYK, 400 zł
25. Bartosz Pawłowski, TKKF PROMYK, 250 zł
26. Katarzyna Płoska, TKKF PROMYK, 200 zł
27. Bartosz Cichowski, TKKF PROMYK, 200 zł
28. Hanna Gałecka, TKKF PROMYK, 200 zł
29. Zuzanna Bronowska, Mazovia Proactiv, 500 zł
30. Sebastian Charzyński, Mazovia Proactiv, 400 zł
31. Karolina Królikowska, LKS MATSOGI, 250 zł
32. Kornel Korzybski, LKS MATSOGI, 350 zł
33. Patryk Załęski, LKS MATSOGI, 300 zł
34. Kacper Gadomski, LKS MATSOGI, 200 zł
35. Daniel Prusiński, LKS MATSOGI, 400 zł
36. Dominik Kalinowski, KS Ciechan i Sz. Kołecki, 350 zł
37. Jakub Kraśniak, CKKK, 200 zł

Przyznane nagrody:

Zawodnicy:

1. Alicja Laskowska, TKKF PROMYK, 500 zł
2. Maciej Stryjek,TKKF PROMYK, 500 zł
3. Bartosz Skotnicki, TKKF PROMYK, 500 zł
4. Adrian Krzywnicki, MPKS ORKA, 500 zł
5. Daniel Prusiński, LKS MATSOGI, 500 zł
6. Aleksandra Pepłowska, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
7. Milena Rutkowska, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
8. Paulina Rutkowska, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
9. Patryk Bęben, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
10. Szymon Ziółkowski, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
11. Wiktoria Grochowska, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
12. Wiktor Czarnomski, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
13. Patrycja Grochowska, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
14. Dominik Kalinowski, KS Ciechan i Szymon Kołecki, 500 zł
15. Adam Chrzanowski, CKKK, 500 zł
16. Krzysztof Szeczepański, CKKK, 500 zł
17. Zuzanna Bronowska, MAZOVIA PROACTIV, 1000 zł
18. Sebastian Charzyński, MAZOVIA PROACTIV, 500 zł

Trenerzy:

1. Zbigniew Grochowski, MPKS ORKA, 1000 zł
2. Wojciech Gesek, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
3. Bartosz Ostrowski, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
4. Mirosław Choroś, CLKS MAZOVIA, 1000 zł
5. Arkadiusz Chełmiński, CKS JURAND, 1000 zł
6. Szymon Ogonowski, MAZOVIA PROACTIV, 500 zł
7. Robert Adamski, MAZOVIA PROACTIV, 1000 zł
8. Arkadiusz Smółka, KS Ciechan i Szymon Kołecki, 1000 zł
9. Wojciech Gołębiewski, CKKK, 500 zł
10. Michał Korzybski, LKS MATSOGI, 1000 zł
11. Michał Rząsiński, LKS MATSOGI, 500 zł
12. Paweł Nałęcz, TKKF PROMYK, 1000 zł
13. Radosław Lisowski, TKKF PROMYK, 1000 zł

Od 2020 r. zmieniła się grupa odbiorców stypendiów, warunki i wysokość gratyfikacji. Co istotne, stypendia będą wypłacane przez 12 miesięcy, a nie przez 10, jak dotychczas. Stypendia przyznawane są zawodnikom z klubów sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe w kategoriach: młodzik, kadet, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych oraz poszczególnych Polskich Związków Sportowych, zgodnie z Systemem Sportu Młodzieżowego nadzorowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Sportowiec, który osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w danej kategorii wiekowej, musi spełniać jeden z warunków: brał udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, w Pucharze Europy lub Pucharze Świata (zdobył miejsce od I do VIII,w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej (zdobył miejsce od I do III), został powołany do kadry narodowej w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportu, zdobył I miejsce w mistrzostwach młodzików objętych systemem współzawodnictwa, w Mistrzostwach Polski w przypadku gier zespołowych oraz brał udział w rozgrywkach I ligowych prowadzonych przez dany Związek (zdobył miejsce od I do IV).

Roczna suma stypendiów to 150 tys. zł, łączna pula nagród stanowi 25 tys. zł. Stypendia przyznano w wysokości od 200 zł do 600 zł miesięcznie 37 osobom z 8 klubów. Nagrody wręczono 18 zawodnikom i 13 trenerom.

Skip to content