W ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia o godz. 18.00 przed Krzywą Halą, gdzie mieści się siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, odbędzie się spotkanie autorskie z prof. Lechem Wyszczelskim, autorem nowo wydanej książki „Ciechanów 1920”.  

Publikacja jest zapisem działań militarnych rozgrywających się na ziemi ciechanowskiej, w tym czterokrotnych walk o Ciechanów. Bitwy i potyczki toczone w  tym rejonie w okresie 13-25 sierpnia 1920 r. są ważnym elementem wojny polsko-rosyjskiej.

Moim zamiarem jest przedstawienie wkładu Ciechanowa, a także ziemi ciechanowskiej w zwycięską bitwę na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku, a tym samym wykazanie, że dokonania te nie są należycie doceniane przez historiografię – wyjaśnia autor.

Książka  „Ciechanów 1920” ukaże się nakładem Wydawnictwa Bellona i poszerzy ofertę serii „Historyczne bitwy”. Kolekcja ukazuje się od 1980 r.

Jednym z istotnych elementów zwycięskiej bitwy sprzed 100 lat były działania, które miały miejsce na ziemi ciechanowskiej. Wielu podkreśla, że mogły mieć one kluczowe znaczenie dla rezultatu wojny polsko-bolszewickiej, a tym samym dla uratowania Europy przed marszem rewolucji na zachód. Dlatego też postanowiliśmy uczcić okrągłą rocznicę bitwy w sposób wyjątkowy, wspierając i utrwalając historyczną pamięć w postaci książki z akcentem na ciechanowski wątek – mówi prezydent miasta Krzysztof Kosiński.

Publikacja powstała przy wsparciu Urzędu Miasta Ciechanów.

Autor książki jest historykiem polskiej wojskowości, doktorem habilitowanym i profesorem zwyczajnym. Posiada stopień pułkownika oraz zasiadał w Komisji Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracując z Wydawnictwem Bellona wydał kilkanaście opracowań z serii „Historyczne bitwy”, jednak podkreśla, że „Ciechanów 1920” ma dla niego wyjątkową wartość. – Mam także osobisty sentyment do opisywanych wydarzeń, ponieważ jestem synem tej ziemi, na której spędziłem dzieciństwo.

Skip to content