Ciechanów jest pierwszym w Polsce miastem, w którym na stałe zamontowano nowoczesne, inteligentne i bezdotykowe pojemniki do segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej, pozwalające m.in. kontrolować selektywną zbiórkę. Przeprowadzony roczny pilotaż przyniósł pozytywne efekty w postaci wzrostu gospodarstw domowych segregujących odpady z 10 do 90%. W planach jest wyposażenie w analogiczne rozwiązania kolejnych osiedli w mieście.

Na osiedlu „Płońska” na stałe wdrożono innowacyjny System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO). Po rocznym pilotażu zamontowane zostały 24 nowe, udoskonalone, bezdotykowe urządzenia na odpady. To pierwsze takie w Polsce inteligentne i bezdotykowe pojemniki, które umożliwiają skuteczną weryfikację segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

Systemem zostało objętych ponad 300 gospodarstw domowych. Każde z nich otrzymuje indywidualne kody, które umożliwiają otwarcie pojemnika i pozostawienie w higieniczny sposób posegregowanych odpadów. Odpady z danego lokalu są automatycznie ważone po ich wrzuceniu. Klapy otwierają się po sczytaniu elektronicznie kodu QR mieszkania. Konstrukcja pojemników uniemożliwia też rozprzestrzenianie się odpadów, np. przy wietrznej pogodzie czy dostanie się do nich ptaków lub gryzoni. Zlikwidowany jest też problem podrzucania odpadów spoza osiedla (nie można ich włożyć do pojemnika bez posiadania kodu otwierającego urządzenia), co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ich odbiorem. Zainstalowane kamery monitoringu pozwalają także na weryfikację osób pozostawiających odpady przy pojemnikach.

Montaż systemu na stałe został poprzedzony rocznym pilotażem, który przyniósł pozytywne efekty. Dla miasta był on bezkosztowy. Po pierwszym półroczu z systemu korzystało już 98 % mieszkańców osiedla.  Liczba segregujących odpady gospodarstw domowych wzrosła z niespełna 10% do 90%. W anonimowej ankiecie mieszkańcy wskazali też, że dzięki monitoringowi zainstalowanemu w celach zabezpieczenia nowych pojemników czują się bezpieczniej w obrębie osiedla.

Urządzenia, które zamontowano na stałe zostały udoskonalone. Co szczególnie istotne w dobie epidemii – pojemniki są teraz bezdotykowe. Klapy otwierają się samoczynnie.

System T-Master to efekt wieloletniej pracy kilkudziesięciu polskich inżynierów i programistów pochodzących z Ciechanowa i okolic. Co więcej, produkcja i kompletacja pojemników również odbywa się lokalnie, właśnie tu w Ciechanowie. Projekt T-Master to wspaniały przykład na efektywność współpracy samorządu z biznesem. Miasto czerpiąc z dostępnych nowoczesnych technologii realnie podnosi komfort życia swoich mieszkańców – powiedział twórca rozwiązania Robert Szczepankowski, Prezes Zarządu T-Master Sp. z o.o.

To nie tylko inteligentne, bezdotykowe pojemniki na segregację odpadów, ale cały system, umożliwiający wieloaspektowe rozwiązanie problemu zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Możliwe jest na przykład kontrolowanie w czasie rzeczywistym poziomu ich zapełnienia, co jest istotne z punktu widzenia opróżniającego je w Ciechanowie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Z punktu widzenia logistyki i kosztów odbioru odpadów to szereg udogodnień i informacji, których do tej pory w gospodarce odpadami nie było. Przekłada się to na realne oszczędności związane z harmonogramem odbioru odpadów. Miasto otrzymuje informacje o tym, ile i jakie odpady wytwarzają mieszkańcy. Może precyzyjnie podejmować działania w celu zwiększenia poziomów recyklingu. Osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami znają dokładną masę odpadów, a zatem mają możliwość planowania realnych kosztów, jakie miasto poniesie w obszarze gospodarki odpadami, np. według systemu SISO średnia ilość wytwarzanych odpadów przypadająca na mieszkańca wynosi ok. 210 kg rocznie – to ponad 100 kg mniej niż wynika z danych GUS.

Rozliczanie mieszkańców z segregacji odpadów za pomocą kodów kreskowych od lat funkcjonuje, ale w zabudowie jednorodzinnej. Nowoczesny system na osiedlu „Płońska”, umożliwia w podobny sposób rozliczanie mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Miasto zwraca uwagę, że tzw. opłata śmieciowa w przypadku segregowania jest dużo niższa, niż w przypadku braku segregacji. W Ciechanowie jest ona jedną z najniższych w Polsce i wynosi 13 zł od każdego mieszkańca segregującego śmieci.

– Właściwa segregacja odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej jest wielkim wyzwaniem dla samorządów. Miasta powinny wdrażać skuteczne systemy pozwalające zwiększyć poziomy recyklingu, w czym pomagać ma selektywna zbiórka. W przeciwnym razie samorządom grożą wielomilionowe kary, które potem w swoich kieszeniach odczują mieszkańcy. Jako pierwsi w Polsce udostępniliśmy tak nowoczesne rozwiązanie. Będziemy zabiegali o środki zewnętrzne na wyposażenie w taki sam system także pozostałych osiedli w mieście – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Ciechanów otrzymał za projekt „T-MASTER Inteligentne pojemniki na odpady – ciechanowska rewolucja dla polskiej gospodarki odpadami” nagrodę w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020, organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

Skip to content