Na ul. Warszawskiej w miejskich gablotach można od dziś oglądać jubileuszową wystawę poświęconą ciechanowskim wolontariuszom.

Każdego roku miasto nagradza najbardziej aktywnych społeczników, którzy realizują działania i projekty na rzecz mieszkańców Ciechanowa. Aktualna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła organizację tradycyjnej formuły Ciechanowskiej Gali Wolontariatu, podczas której corocznie nagradzano blisko 100 najaktywniejszych społeczników.

Miasto w tym roku dziękuje im za działalność na rzecz ciechanowian w innej formule. Na tablicach rozmieszczonych w plenerze na ul. Warszawskiej mieszkańcy mogą oglądać wystawę stworzoną ze zdjęć wolontariuszy. Warto nadmienić, że wystawa wpisuje się w obchody przypadającego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariatu.

Kandydatów do nagród jak co roku typowały ze swojego grona same organizacje wyznaczając osoby, które w ich ocenie najbardziej wyróżniły się w 2020 r. Najlepsi lokalnie działający społecznicy otrzymają też podziękowania i nagrody rzeczowe.

Z miastem współpracuje około 60 organizacji pozarządowych, które realizują przedsięwzięcia z zakresu m.in. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sportu, oświaty, ekologii, ochrony zwierząt i wsparcia sektora pozarządowego, stanowiące zadania własne gminy. W tak zwanym „trzecim sektorze” aktywnie działa  kilkuset wolontariuszy

Koordynację projektu prowadzą wolontariusze Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat, którzy od około 10 lat współpracują z miastem. Od 5 lat stowarzyszenie realizuje zadania mające na celu zintegrowanie środowiska trzeciego sektora. W tym roku w ramach realizacji zadań zleconych przez ratusz, Stowarzyszenie świadczy bezpłatne wsparcie w prowadzeniu księgowości dla organizacji pozarządowych współpracujących z miastem i działających na rzecz mieszkańców Ciechanowa.

Skip to content