Miasto ogłasza nabór uzupełniający na listę rezerwową dla mieszkańców Ciechanowa na montaż powietrznych pomp ciepła. Dofinansowanie wynosi 75% wartości pompy i montażu. Mieszkaniec pokrywa pozostałe 25% kwoty tj. około 3.000 zł.

Pompa ciepła do podgrzewu wody użytkowej jest samodzielnym, niezależnym od innych instalacji grzewczych urządzeniem, podgrzewającym ciepłą wodę użytkową, wykorzystując ciepło powietrza z pomieszczenia lub z zewnątrz. Wybrana w przetargu pompa ciepła posiada zasobnik o pojemności 300 l.

Minimalna wysokość pomieszczenia przeznaczonego do montażu pompy ciepła to 2,15 m, w przypadku posiadania kotła węglowego wymagane jest dodatkowe pomieszczenie do montażu pomy.

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE).

Mieszkańców zainteresowanych montażem ww. instalacji prosimy o zgłaszanie się do pokoju 209, ul. Wodna 1, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych, tel. (23) 674 92 75, (23) 674 92 78.

Skip to content