Zakład Wodociągów i Kanalizacji przystąpił do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 141 m ul. Cichej. W najbliższych dniach rozpoczną się prace ziemne.

W kolejnym tygodniu rozpocznie się wykonywanie przewiertu podziemnego metodą bezwykopową, który wykona firma Hoster Sp. z o.o. z Wejherowa. Rozpoczęcie wykonywania przewiertu planowane jest między 13 a 17 stycznia.

Roboty związane z powiększaniem sieci „sanitarki” prowadzone są systematycznie w różnych częściach Ciechanowa, tak by docelowo objąć jej zasięgiem 100% mieszkańców.

Kanalizacja sanitarna w ul. Cichej, na wniosek prezydenta miasta, została ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ZWiK.

Skip to content