Rozpoczęły się prace związane z budową bezpłatnego ogólnodostępnego parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Jeszcze w tym roku powstanie tam 60 miejsc postojowych.

Miejsca parkingowe powstaną na terenie po byłej Kolumnie Transportu Sanitarnego. Miejsca te będą udostępnione mieszkańcom jeszcze w tym roku, czyli przed wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na ul. Powstańców Wielkopolskich. Przedsięwzięcie realizowane jest w odpowiedzi na wyniki cyklu corocznych spotkań osiedlowych mieszkańców z prezydentem miasta. Na spotkaniach podnoszono deficyt miejsc parkingowych na osiedlu.

W ramach zadania wykonane zostają dwa zjazdy, odwodnienie do istniejącej instalacji deszczowej, a teren zostanie doświetlony przez 2 ledowe słupy świetlne z 2 lampami każdy. Postęp prac będzie zależał od warunków atmosferycznych, ale planowany termin ich finalizacji, to koniec miesiąca. Roboty są realizowane przez firmę Brukarstwo Paweł Goc.

W 2017 roku miasto zakupiło teren po byłej Kolumnie Transportu Sanitarnego od województwa mazowieckiego celem budowy tam ogólnodostępnego parkingu. Koszt działki w wysokości 1 105 742,90 zł został rozłożony na trzy raty. Ostatnia z rat w wysokości 368 580,97 zł na wniosek prezydenta miasta została umorzona przez zarząd województwa mazowieckiego, a środki finansowe zostały przeznaczone na realizację inwestycji. Inwestycja oprócz zapewnienia miejsc parkingowych mieszkańcom osiedla, ma również na celu odciążenie parkingu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Do rozbiórki przewidziane są dwa budynki garażowe. Na wniosek osób wynajmujących garaże, odstąpiono od rozbiórki trzeciego z budynków, mieszczącego 9 boksów garażowych. Uzgodniono, że dotychczasowi najemcy pokryją koszty remontu budynku celem poprawy jego estetyki.

– W tym obszarze bardzo trudno o miejsce parkingowe, a jest to związane zarówno z zabudową wielorodzinną, jak i lokalizacją szpitala, szkoły podstawowej czy dużego obiektu handlowego. Doprowadziliśmy inwestycję do finału, choć nie było to dla nas łatwe ze względu na problemy własnościowe czy sprawę garaży. Udało się jednak dojść ze wszystkimi stronami do porozumienia w merytorycznym dialogu. Choć osobiście uważam, że budowa miejsc parkingowych tworzy popyt na korzystanie z samochodu, których przecież w mieście powinno być znacznie mniej, to jednak w tym przypadku inwestycja jest konieczna – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.

Skip to content