Miasto przystępuje do montażu systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. W pierwszym etapie, w ramach programu realizowanego dzięki pozyskaniu unijnego dofinansowania, do objętych nim gospodarstw domowych trafią panele fotowoltaiczne. Ciechanów jest liderem projektu wartego w sumie prawie 11 mln zł, wdrażanego w partnerstwie z gminami Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo, dofinansowanego łączną kwotą prawie 8 mln zł.

Panele fotowoltaiczne zamontowane zostaną w 116 gospodarstwach domowych na terenie Ciechanowa. Na 84 budynkach prywatnych pojawią się instalacje złożone z 11 paneli (łączna moc około 3 kW), a na 31 budynkach złożone z 15 paneli (łączna moc około 4 kW). Instalacje przewidziano także na 9 budynkach użyteczności publicznej. Na dachu Urzędu Miasta znajdzie się instalacja o mocy około 15,60 kW, natomiast na pozostałych 8 obiektach (ZWiK, ZKM, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7, kryta pływalnia, PWSZ – przy ul. Narutowicza 9 oraz przy ul. Wojska Polskiego 52) moc każdej wyniesie około 39,78 kW.

Oprócz montażu paneli fotowoltaicznych ten etap zadania uwzględnia zlokalizowanie w centrum miasta ładowarki do samochodów elektrycznych.

Prace powinny zakończyć się do połowy listopada. Na kolejny etap, związany z montażem pomp ciepła, ogłoszony został przetarg.

– Jest to szczególna inwestycja dla naszego miasta, zarówno ze względu na jej rodzaj jak i skalę. Mocno wspieramy wszelkie rozwiązania proekologiczne, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Inwestowanie w systemy OZE wpisuje się w innowacyjne, odpowiedzialne względem klimatu podejście. Inwestycja ta tym bardziej cieszy, że realizowana jest dzięki pieniądzom z zewnątrz – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Dofinansowanie dla samego Ciechanowa to 3 208 529 zł. Wkład własny miasta – 1 069 509, 83 zł.

Gmina Miejska Ciechanów w czerwcu 2016 r. informowała mieszkańców o planowanych działaniach, m.in. zamieszczając na stronie internetowej urzędu ankiety dotyczące zapotrzebowania mieszkańców na instalacje paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła do c.w.u. przy założeniu otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W ramach wspólnego projektu Ciechanowa i trzech współpracujących gmin uwzględnione zostały 444 gospodarstwa domowe, gdzie zamontowanych zostanie 555 instalacji do produkcji energii odnawialnej. Pod uwagę wzięto także w sumie 16 obiektów użyteczności publicznej. Z tego w samym Ciechanowie zamontowanych zostanie 179 instalacji (paneli oraz w II etapie pomp ciepła) w 123 gospodarstwach domowych.

Skip to content