Nowe nasadzenia z ponad 35 tys. roślin, alejki z oświetleniem, łąka kwietna, strefa odpoczynku, elementy małej architektury – wszystko to pojawi się w ramach zagospodarowania terenu między ul. Armii Krajowej a Harcerską. Pierwsze prace już wystartowały. Park miejski na Jeziorku powstanie jeszcze w tym roku.

Rozpoczęty już pierwszy etap obejmuje wykonanie alejek, schodów, ramp, budowę oświetlenia, dostawę i montaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu pod nasadzenia. Teren zostanie uporządkowany, ziemia wyrównana, zabezpieczone będą skarpy. Przewidziane jest zarówno oświetlenie elektryczne, jak i lampy solarne. Pojawi się 48 ławek z oparciem, 6 ławkoleżaków, 2 stojaki na rowery, 22 kosze na śmieci, a także domek dla owadów.

Kolejnym etapem będzie wykonanie nasadzeń, zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją. Zaplanowane są nasadzenia z drzew i krzewów owocujących (167 i 8000 szt.), nasadzenia z drzew i krzewów nad zbiornikiem wodnym (244 i 11 848 szt.), gęste nasadzenia z drzew liściastych (1035 szt.), nasadzenia z drzew w grupach (375 szt.), z krzewów i bylin sucholubnych (4239 i 5376 szt.), z drzew miododajnych (50 szt.), z drzew soliterowych na klombach (4 szt.). Na łąkach kwietnych o powierzchni 303 m2 pojawią się krajowe gatunki roślin zielonych i drzewa owocujące (6 szt.), przygotowane zostaną trawniki o łącznej powierzchni 9120 m2, przestrzeń będą uatrakcyjniać rośliny ozdobne (4050 szt.).

Łącznie zasadzone zostaną więc 35394 sztuki roślin: 1881 drzew, 24087 krzewów, 5376 bylin oraz 4050 roślin ozdobnych.

– Ruszyliśmy z kolejną dużą inwestycją w zieleń miejską. Zaniedbana przestrzeń stanie się bezpieczna, estetyczna, funkcjonalna, przyjazna dla całych rodzin. Rewitalizacja sprawi, że wykorzystamy potencjał marnującego się obecnie terenu, tworząc piękny park z bogatą, różnorodną roślinnością, sprzyjający spacerom, chwilom wytchnienia i relaksowi na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Skip to content