Dofinansowanie pozyskane od samorządu województwa mazowieckiego dotyczy inwestycji w nową zieleń miejską. Na terenie powstającego parku na Jeziorku planowane są nasadzenia z ponad 35 tys. roślin, w tym blisko 2 tys. drzew. Dziś podpisana została umowa z wykonawcą tego etapu inwestycji, firmą Matyszek Albert „AMAT”, która zrealizuje zadanie za 978 480 zł.

Nowy park miejski będzie gotowy jeszcze w tym roku. Na terenie między ul. Armii Krajowej a Harcerską w Ciechanowie trwa już I etap inwestycji. Obejmuje on m.in. wykonanie alejek, schodów, ramp, budowę oświetlenia, dostawę i montaż elementów małej architektury, uporządkowanie i przygotowanie terenu pod nasadzenia, zabezpieczenie skarp. Przewidziane jest oświetlenie, zarówno elektryczne, jak i lampy solarne. Pojawi się 48 ławek z oparciem, 6 ławkoleżaków, 2 stojaki na rowery, 22 kosze na śmieci, a także domek dla owadów.

Kolejnym etapem, na który Ciechanów pozyskał dofinansowanie i na który dziś podpisana została umowa, będzie wykonanie nasadzeń, zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją. Zaplanowane są nasadzenia z drzew i krzewów owocujących (167 i 8000 szt.), nasadzenia z drzew i krzewów nad zbiornikiem wodnym (244 i 11 848 szt.), gęste nasadzenia z drzew liściastych (1035 szt.), nasadzenia z drzew w grupach (375 szt.), z krzewów i bylin sucholubnych (4239 i 5376 szt.), z drzew miododajnych (50 szt.), z drzew soliterowych na klombach (4 szt.). Na łąkach kwietnych o powierzchni 303 m2 pojawią się krajowe gatunki roślin zielonych i drzewa owocujące (6 szt.), przygotowane zostaną trawniki o łącznej powierzchni 9120 m2, przestrzeń będą uatrakcyjniać rośliny ozdobne (4050 szt.).

Łącznie zasadzone zostaną więc 35394 sztuki roślin: 1881 drzew, 24087 krzewów, 5376 bylin oraz 4050 roślin ozdobnych.

Środki miasto pozyskało z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

Skip to content