Wśród tematów 15. sesji Rady Miasta znalazły się sprawozdania z realizacji miejskich programów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy w rodzinie. W trakcie dzisiejszych obrad radni przegłosowali 12 projektów uchwał.

Przyjęto nowy plan pracy rady i jej komisji na 2020 rok oraz 3 programy profilaktyczne. W związku z wnioskiem miasta do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej na wypłatę odpraw emerytalnych, konieczne było wprowadzenie zmian do budżetu. Odprawy wyniosły 298 tys. zł, jednak miastu przyznano 43 tys. zł, co pokrywa zaledwie 14% wydatków.

Radni zatwierdzili wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Poparli też inicjatywę utworzenia Dziennego Domu „Senior+”, który będzie funkcjonował w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza 32d, na bazie dotychczasowego Dziennego Domu Seniora. Z przekształconej placówki będą mogli korzystać nieaktywne zawodowo osoby w wieku powyżej 60 lat i na stałe mieszkające w Ciechanowie.

Radni wyrazili zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na działce znajdującej się w obrębie Podzamcza. Opowiedzieli się też za zamianą nieruchomości na Krubinie oraz zawarciem kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym użytkownikiem gruntów usytuowanych na osiedlu Podzamcze i Śródmieście.

Skip to content