Powrót „Jeziorka”

Powrót „Jeziorka”

Zrealizowany zostanie II etap zagospodarowania terenu między ulicami: Harcerską, Armii Krajowej i Św. Anny. Istniejący zbiornik wodny będzie przebudowany w celu retencji wód z terenów przyległych. Jednocześnie powstanie nowy obszar do rekreacji z groblą, ścieżkami dla...
Rozbudowa sieci ścieżek na „Krubinie”

Rozbudowa sieci ścieżek na „Krubinie”

Rekreacyjny obszar wokół zbiornika wodnego zyska nowe ścieżki dla spacerowiczów i rowerzystów. Dziś (21 sierpnia) rozpoczęła się realizacja projektu, który wybrali mieszkańcy głosując w tym roku w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Będzie to już szósty...
Bezpłatne wsparcie miasta w rozwiązywaniu problemów uzależnień

Bezpłatne wsparcie miasta w rozwiązywaniu problemów uzależnień

Mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z terapii, porad psychologicznych czy z leczenia nałogów. Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oferuje m.in. wsparcie dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży, organizuje również spotkania dla Dorosłych Dzieci...
Ciechanów w gronie najlepszych

Ciechanów w gronie najlepszych

Tygodnik „Newsweek” ogłosił ranking najlepszych prezydentów polskich miast, bez zróżnicowania na liczbę mieszkańców. Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński zajął 9. miejsce. „Newsweek” nagrody przyznał po raz trzynasty. Po raz pierwszy w zestawieniu znalazł się...
Spotkania z historią na zamkowym dziedzińcu

Spotkania z historią na zamkowym dziedzińcu

Na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w czasie lata odbywają się imprezy, których celem jest popularyzacja historii i promocja Ciechanowa. W ich organizację włącza się miasto, wspierając finansowo Muzeum Szlachty Mazowieckiej w ich realizacji. W najbliższą...
Skip to content