W tegorocznej edycji CBO zrealizowane będą 22 projekty (12 osiedlowych i 10 ogólnomiejskich). O ich realizacji zdecydowali mieszkańcy. W jubileuszowej, dziesiątej edycji CBO ważny głos oddała rekordowa liczba 7860 ciechanowian. Na wykonanie wybranych przez nich zadań ratusz przeznaczy ok. 2,2 mln zł.

Mieszkańcy wybrali w głosowaniu projekty, które zostaną zrealizowane w tym roku w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W kategorii zadań ogólnomiejskich to dziesięć zadań. O zwycięstwie zdecydowało uzyskanie minimum 400 ważnych głosów. Największą popularność zyskał projekt dotyczący siódmego etapu rewitalizacji Kąpieliska „Krubin”. Mieszkańcy wybrali do realizacji również: pomysł zakupu do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia, projekt dotyczący rewitalizacji parkingu na osiedlu „Płońska”, zadanie z zakresu ekologii (Drzewa dla Ciechanowa – IV etap), pomysł wykonania projektu rzeźb rycerzy i ich montażu u podnóża Farskiej Góry, zadanie polegające na budowie „Psiego Parku”, modernizację pomieszczeń w budynku TPD.

Spośród poddanych pod głosowanie projektów „miękkich” wybrane do realizacji mogły być trzy zadania, które uzyskały największą liczbę głosów. Mieszkańcy wybrali projekt mający na celu leczenia kotów miejskich w Ostoi Mruczków oraz dwa zadania z zakresu sportu. Pierwsze to wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP, drugie – wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.

W kategorii projektów osiedlowych do realizacji wybrano dwanaście projektów. Największą liczbę głosów zdobył pomysł stworzenia Edu Landii – przyrodniczej ścieżki edukacyjno-zdrowotnej z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4.

Głosowanie mieszkańców w tegorocznej edycji CBO trwało od 1 do 29 lutego. Mógł w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Ciechanowa. O realizację rywalizowały 43 projekty (23 osiedlowe i 20 ogólnomiejskich). W tegorocznej edycji w głosowaniu wzięło udział prawie 9 tys. osób. Większość z nich skorzystała z możliwości głosowania przez internet. Ważny głos oddało 7860 osób. Nieważność pozostałych wynikała z faktu, że głosujący podał błędne dane, z braku podpisu i daty na karcie do głosowania lub oddania głosu „papierowo” i elektronicznie. W 20 przypadkach głosujący posługiwali się danymi osób zmarłych.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „TWARDE”

 1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.
  Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada utworzenie „zielonej strefy relaksu” od strony lasu, montaż nowych urządzeń zabawowych, 10 stołów piknikowych z koszami na odpady, wykonanie nowych nasadzeń roślinności i dowóz piasku.
  Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
  Koszt: 200 000 zł
 2. „Bezcenny oddech” – zakup do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia.
  Około 30 urządzeń, które pomagają ratować życie w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia, zostanie zakupionych dla miejskich placówek oświatowych w Ciechanowie. To opatentowany, prosty w użyciu sprzęt, którego użytkowanie nie wymaga przeszkolenia.
  Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Dorota Czarnecka
  Koszt: 30 000 zł
 3. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap.
  Celem projektu jest modernizacja istniejącego parkingu przy ul. Reutta poprzez wymianę nawierzchni i krawężników na powierzchni ok. 700 m2. Projekt stanowi kontynuację zamierzenia rozpoczętego w 2021 r.
  Pomysłodawca: Anna Smolińska
  Koszt: 200 000 zł
 4. Drzewa dla Ciechanowa – IV etap.
  Projekt polega na zakupie, posadzeniu i rocznej pielęgnacji 200 drzew o obwodzie pnia co najmniej 15 cm. Drzewa posadzone będą na miejskich działkach.
  Pomysłodawca: Ewa Nadaj
  Koszt: 200 000 zł
 5. „Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry.
  Pomysł na wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry od strony ulicy 3 Maja. To kontynuacja realizowanego od 2018 r. projektu „Ciechanów Miastem Rycerzy”. Rycerski szlak wiedzie od Zamku Książąt Mazowieckich poprzez okolice ratusza i placu Jana Pawła II, pasażem ulicy Warszawskiej w kierunku Kościoła Farnego.
  Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska
  Koszt: 160 000 zł
 6. „Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy.
  Wybieg ma powstać w parku im. M. Konopnickiej. Teren ma być miejscem psich zabaw i spotkań właścicieli czworonogów. Zadanie obejmuje: budowę ogrodzonego placu, zakup toru przeszkód dla psów, elementów małej architektury i tablic informacyjnych.
  Pomysłodawca: Marcin Rzeczkowski
  Koszt: 71 000 zł
 7. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.
  Kontynuacja projektu realizowanego w poprzednich edycjach CBO. Obejmuje: modernizację łazienki, małego korytarza, 4 pomieszczeń na piętrze, pełniących funkcje biurowe i magazynowe, naprawę podłogi, ocieplenie ścian i sufitu, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne ledowe, wymianę okien i drzwi wewnętrznych, malowanie oraz roboty zewnętrze (związane z oczyszczeniem i malowaniem elewacji wraz z renowacją balkonu nad tarasem).
  Pomysłodawca: Grażyna Derbin
  Koszt: 200 000 zł

Zwycięskie projekty ogólnomiejskie „MIĘKKIE”

 1. Leczenie kotów miejskich w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.
  Projekt zakłada leczenie kotów wolno żyjących z terenu miasta (koci katar, panleukopenia, odrobaczanie), dzięki którym zwierzęta będą mogły wrócić do zdrowia. Kosztorys obejmuje koszt leczenia kotów oraz zakup środków przeciwko pasożytom. Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie Pies i Spółka we współpracy z lekarzem weterynarii. Zadanie będzie realizowane w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.
  Pomysłodawca: Ilona Kowalska
  Koszt: 30 000 zł
 2. „MocnoJurand”: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP.
  Projekt obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2024/2025, udział w meczach wyjazdowych oraz zakup odzieży sportowej dla drużyn dzieci i młodzieży, trenujących w klubie, biorących udział w rozgrywkach Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej.
  Pomysłodawca: Piotr Serbista
  Koszt: 30 000 zł
 3. „Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów”.
  Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i gry drużyn dzieci, młodzieży oraz seniorów. Kosztorys obejmuje zakup sprzętu sportowego, opłacenie delegacji sędziowskich i kontraktów trenerów.
  Pomysłodawca: Artur Kaczyński
  Koszt: 30 000 zł

Zwycięskie projekty osiedlowe:

ALEKSANDRÓWKA

 1. Remont nawierzchni parkingu.
  Projekt zakłada budowę nowej nawierzchni parkingu przy ul. Sikorskiego 2. Powstanie 26 miejsc parkingowych (w tym dla osób z niepełnosprawnościami). Kosztorys obejmuje: demontaż i wywóz starych płyt betonowych, budowę nowej nawierzchni z kostki oraz wyrównanie i uzupełnienie obrzeży.
  Pomysłodawca: Stanisław Jankowski
  Koszt: 100 000 zł

ALEKSANDRÓWKA II

 1. Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej.
  Projekt zakłada opracowanie dokumentacji technicznej w celu wykonania przebudowy pięciu ulic: Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i części Błękitnej.
  Pomysłodawca: Izabela Duriasz
  Koszt: 100 000 zł

BLOKI

 1. Monitoring na osiedlu Bloki.
  Projekt ma na celu montaż dwóch obrotowych kamer monitorujących teren w parku „Magiczny zakątek” przy ul. 17 Stycznia.
  Pomysłodawca: Joanna Urbanowska
  Koszt: 50 000 zł

KARGOSZYN

 1. Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego.
  Pomysł zakłada montaż nowych elementów do zabawy i edukacji na terenie istniejącego placu zabaw przy SP 5. Obszar ma zostać doposażony w bujaki sprężynowe, linarium obrotowe, sensoryczną ścieżkę „bosych stóp”, hotel dla owadów. Zaplanowano też rewitalizację terenu wokół szkoły poprzez wykonanie nowych nasadzeń, wymianę zniszczonych elementów małej architektury, montaż leżaków i hamaków.
  Pomysłodawca: Robert Umiński, Michał Jeziółkowski
  Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE

 1. Linarium na placu zabaw przy ul. Wesołej.
  Projekt obejmuje zakup i montaż konstrukcji wspinaczkowej w kształcie stożka oraz wykonanie nawierzchni z piasku na placu zabaw przy ul. Wesołej.
  Pomysłodawca: Rafał Porębski
  Koszt: 100 000 zł

PŁOŃSKA

 1. EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4.
  Celem projektu jest stworzenie dodatkowego miejsca do nauki na świeżym powietrzu – przestrzeni bogatej w urządzenia edukacyjne dla dzieci, prozdrowotne urządzenia do codziennej rekreacji i elementy małej architektury. Oprócz urządzeń edukacyjno-zdrowotnych, stacji do rekreacji ruchowej i elementów małej architektury powstaną tam dodatkowe nasadzenia, a teren zostanie uporządkowany.
  Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Lena Koniecka
  Koszt: 100 000 zł

PODZAMCZE

 1. Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego.
  Kosztorys obejmuje wykonanie projektów dla przyszłej modernizacji kolejnych dróg na osiedlu – ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz ulicy Michała Wołodyjowskiego,
  Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
  Koszt: 100 000 zł

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

 1. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.
  Projekt zakłada montaż nowych elementów do zabaw i rekreacji (sprężynowce, huśtawki, urządzenia sprawnościowe), które będą korzystnie wpływać na rozwój motoryczny i społeczny najmłodszych mieszkańców miasta.
  Pomysłodawca: Magdalena Szatkowska, Joanna Laskowska-Gulińska
  Koszt: 100 000 zł

PRZEMYSŁOWE

 1. Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.
  Projekt polega na doposażeniu MP nr 8 w niezbędny sprzęt związany z rozwojem kompetencji cyfrowych dzieci i nowoczesnym zarządzaniem placówką. Zakupione zostaną: dwa monitory interaktywne, projektor multimedialny, robot edukacyjny „Photon”, tablety i laptopy, laminator, drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne, mikroport bezprzewodowy i pomoce dydaktyczne. Zainstalowany będzie system alarmowy oraz domofon.
  Pomysłodawca: Anna Kłyszejko
  Koszt: 90 000 zł

SŁONECZNE

 1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kruczej.
  Założeniem projektu jest wzbogacenie placu zabaw o kolejne elementy: kolejkę linową, zestaw treningowy – BAZA oraz piramidę z liny zbrojnej, co uatrakcyjni teren do rekreacji.
  Pomysłodawca: Mariusz Wróblewski
  Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE

 1. Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1.
  Pomysł zakłada wybudowanie za budynkiem SP 1 nowego boiska sportowego o wymiarach 36 m x 50 m z nawierzchnią trawiastą.
  Pomysłodawca: Jolanta Kącka
  Koszt: 100 000 zł

ZACHÓD

 1. Nowoczesna siódemka 2.0.
  Projekt polega na modernizacji sieci informatycznej i związanej z nią sieci elektrycznej w całym budynku Szkoły Podstawowej nr 7. W wyniku instalacji światłowodu zwiększy się przepustowość łącza i możliwość wykorzystywania szerokopasmowego Internetu, który szkoła już posiada. Ponadto powstaną punkty dostępowe do Internetu, z których będą mogli korzystać nauczyciele i uczniowie. Dzięki zaporom sieciowym korzystanie z Internetu będzie bezpieczne.
  Pomysłodawca: Małgorzata Infulecka
  Koszt: 100 000 zł

Wyniki głosowania na poszczególne projekty w kolejności wg. liczby ważnych głosów:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „TWARDE”

Lp. Nazwa zadania Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.

1014

68

2.

 „Bezcenny oddech” – zakup do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia.

548

39

3.

 Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap.

543

50

4.

 Drzewa dla Ciechanowa – IV etap.

484

80

5.

„Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry.

469

44

6.

„Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy.

404

43

7.

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.

401

32

8.

Ścieżka spacerowa nad Łydynią do parku im. Marii Konopnickiej.

384

26

9.

Droga nad Łydynią.

214

21

10.

„Oddech Natury w Mieście – Mech Oczyszcza i Odświeża” – instalacja paneli o mocy oczyszczania powietrza 275 drzew, średniej wielkości lasu.

205

21

11.

Łóżka ortopedyczne i inny sprzęt rehabilitacyjny dla wypożyczalni miejskiej prowadzonej przez MOPS.

192

16

12.

GYM BOX-strefa ćwiczeń.

156

40

13.

Harcerskie centrum integracji lokalnej „Orzechowy zakątek”.

110

13

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „MIĘKKIE”

Lp. Nazwa zadania Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Leczenie kotów miejskich w Ostoi Mruczków w Ciechanowie.

763

163

2.

„MocnoJurand”: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP.

565

110

3.

„Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów”.

496

51

4.

Bezpieczna ciechanowianka REAKTYWACJA! Edycja 6.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet powyżej 16. roku życia.

447

78

5.

„Dzień Dziecka dla Dorosłych” – Integracja ciechanowskich pokoleń.

76

16

6.

„Egzaminacyjne Masterclass” – bezpłatne zajęcia z matematyki, j. angielskiego i j. polskiego dla klas 8-mych.

68

12

7.

Miasto Wiedzy: Wypożyczalnia podręczników dla mieszkańców Ciechanowa.

60

1

Projekty osiedlowe

ALEKSANDRÓWKA
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

 Remont nawierzchni parkingu.

273 

46 

2.

 Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa.

215

25

ALEKSANDRÓWKA II
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

 Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej.

380 

 32

2.

„Sensoryka i Nauka dla Smyka”- modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka.

332

 29

BLOKI
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Monitoring na osiedlu Bloki. 

223 

 36

2.

 „Dajmy dzieciom radość” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3.

 199

 31

3.

„Oaza zieleni na Blokach” – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 48 i 50.

88

14

KARGOSZYN
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego. 

454

36

KWIATOWE
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

 Linarium na placu zabaw przy ul. Wesołej.

282 

 26

PŁOŃSKA
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

 EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4.

817 

 100

2.

Wielozmysłowy tor przeszkód – sportowo-muzyczna ścieżka sensoryczna w Miejskim Przedszkolu nr 2.

704

136

3.

Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic św. Floriana i św. Marka.

 280

32

PODZAMCZE
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego. 

225 

23

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3. 

365 

36 

PRZEMYSŁOWE
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych. 

 193

17 

1.

Bezpieczne i ekologiczne osiedle „Przemysłowe”.

146

17

SŁONECZNE
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Kruczej. 

137 

13 

2.

Oświetlenie uliczne ul. Zagrodowej i Nizinnej w Ciechanowie.

107

 7

ŚRÓDMIEŚCIE
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

 Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1.

578 

75 

2.

 „Bajkowy FigliRaj w szósteczce” – doposażenie i modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6.

244

 32

3.

„Sensopsoty” – doposażenie placu zabaw w urządzenia rozwijające integrację sensoryczną wraz z rewitalizacją zieleni wokół Miejskiego Przedszkola nr 1.

197

16

ZACHÓD
Lp. Nazwa projektu Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych
1.

 Nowoczesna siódemka 2.0.

 492

22 

1.

 Mobilne miasteczko rowerowe – rowerowy Zachód.

 245

43

Skip to content