Między 23 a 29 maja 2024 r. mieszkańcy wybiorą przewodniczących i składy zarządów dwunastu osiedli na nadchodzących pięć lat. Zarządy są jednostkami pomocniczymi miejskiego samorządu i reprezentują interesy mieszkańców.

Dobiega końca pięcioletnia kadencja zarządów ciechanowskich osiedli. Przewodniczących i składy zarządów wybierają mieszkańcy danego osiedla. Najbliższe wybory odbędą się między 23 a 29 maja, zgodnie z zarządzeniem wydanym 30 kwietnia przez prezydenta Ciechanowa.

W Ciechanowie funkcjonuje 12 osiedli („Powstańców Wielkopolskich”, „Aleksandrówka II”, „Aleksandrówka”, „Śródmieście”, „Płońska”, „Słoneczne“, „Przemysłowe”, „Kwiatowe”, „Bloki”,  „Kargoszyn”,  „Podzamcze” i „Zachód”). Ich lista znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta, gdzie wymieniono ulice przynależące do danego osiedla >tutaj link do listy osiedli z wykazami ulic.

Terminy i miejsca zebrań sprawozdawczo-wyborczychdo organów osiedli na terenie miasta Ciechanów
Numer osiedla Nazwa osiedla Termin zebrania Miejsce zebrania
1.

„Powstańców Wielkopolskich”

24 maja 2024 r., godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
2.

„Aleksandrówka II”

25 maja 2024 r., godz. 15.00 Miejskie Przedszkole nr 10
ul. Batalionów Chłopskich 4
3.

„Aleksandrówka”

25 maja 2024 r., godz. 17.00 Miejskie Przedszkole nr 10
ul. Batalionów Chłopskich 4
4.

„Śródmieście”

27 maja 2024 r., godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Orylska 3
5.

„Płońska”

27 maja 2024 r., godz. 19.00 Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Orylska 3
6.

„Słoneczne”

27 maja 2024 r., godz. 15.00 Dom Pomocy Społecznej
ul. Krucza 32
7.

„Przemysłowe”

28 maja 2024 r., godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Czarneckiego 40
8.

„Kwiatowe”

28 maja 2024 r., godz. 19.00  Szkolą Podstawowa nr 7
ul. Czarneckiego 40
9.

„Bloki”

23 maja 2024 r., godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 6
ul. 17 Stycznia 17
10.

„Kargoszyn”

29 maja 2024 r., godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Broniewskiego 1
11.

„Podzamcze”

29 maja 2024 r., godz. 19.00 Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Broniewskiego 1
12.

„Zachód”

28 maja 2024 r., godz. 15.00 Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Czarneckiego 40

 

Skip to content