Dziś (24 czerwca) władze miasta podpisały umowę na przedłużenie alei Unii Europejskiej do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej. Wartość kontraktu to blisko 62 mln zł, a wykonawcą będzie firma STRABAG. Istniejący odcinek tzw. wschodniej obwodnicy Ciechanowa będzie rozbudowany aż do północnych granic miasta, co przyczyni się do dalszego wyprowadzenia ruchu kołowego z centrum. W ramach inwestycji powstaną m.in.: nowe ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, trzy ronda i prawie 170 miejsc parkingowych przy ogrodach działkowych.

Nowy odcinek o długości 4,1 km będzie wiódł od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 (przy centrum handlowym). Tam powstanie rondo. Dalej droga poprowadzi na północ (po śladzie istniejącej drogi gminnej we Władysławowie). Następnie trasa będzie wiodła przez tereny rolne. Na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. ul. Gruduskiej droga zostanie wybudowana przy wykorzystaniu istniejącego pasa drogi gruntowej. Nowy odcinek obwodnicy zostanie włączony do drogi wojewódzkiej nr 617 na wysokości działek 174/3, 174/4, 174/5 na obrzeżach miasta. 24 czerwca w ratuszu podpisano umowę z wykonawcą prac – firmą STRABAG Sp. z o.o.

– To największa inwestycja drogowa na przestrzeni ostatnich lat w Ciechanowie. Nowy odcinek alei UE uspokoi ruch w centrum miasta i wyprowadzi z niego tysiące aut dziennie. Skorzystają też rowerzyści, którzy będą mieli kolejną wyodrębnioną ścieżkę wpiętą w istniejącą sieć rowerową. Dodatkowo otworzą się nowe tereny pod prywatne inwestycje – podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Prace ruszą w najbliższych miesiącach i zajmą ponad dwa lata. Wartość kontraktu z wykonawcą to blisko 62 mln zł.

Płynność ruchu pojazdów zapewni wprowadzenie ruchu okrężnego nie tylko przy centrum handlowym, ale też na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi (nr 617 i nr 616). Przebudowane będzie również skrzyżowanie na drodze powiatowej.

Podczas budowy nowego odcinka alei Unii Europejskiej powstanie trasa dla rowerzystów. Umożliwi im przejazd na odcinku od Ronda Solidarności aż do północnych granic Ciechanowa. Droga rowerowa zostanie skomunikowana z istniejącą już ścieżką w ul. Kąckiej. Stamtąd jednośladem można dojechać do pętli miejskiej w Ciechanowie, bezpośrednio w kierunku centrum miasta lub do Opinogóry.

– To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Ciechanowa, za której realizację odpowiedzialny będzie STRABAG. To kolejny kontrakt, który nasza firma prowadzi w północnej części województwa mazowieckiego. Cieszymy się, że możemy mieć wpływ na rozwój regionu. Nowo wybudowana część obwodnicy z pewnością będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu i komfort zarówno kierujących, jak i mieszkańców – powiedział Marcin Zaręba, Dyrektor Oddziału Regionalnego STRABAG.

W trakcie budowy drogi wybudowanych zostanie 168 nowych miejsc parkingowych z przeznaczeniem dla osób, które wolny czas spędzają na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Skip to content