Rozpoczęły się prace w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie. Zaizolowane będą ściany, dach, podłogi, zamontowane zostaną nowe drzwi i okna. Modernizację przejdzie system grzewczy oraz instalacja ciepłej wody. Na dachu pojawią się nowe ogniwa fotowoltaiczne.

Miasto przystąpiło do kompleksowej termomodernizacji budynku SP nr 5. Zmieni się estetyka obiektu i jego parametry cieplne, co przełoży się na optymalizację kosztów bieżących utrzymania szkoły. Uczniowie zyskają lepsze warunki do uprawiania sportu, ponieważ w sali gimnastycznej zmodernizowana będzie wentylacja.

– Naszym celem jest termomodernizacja każdej miejskiej szkoły. Zaczynamy od tych budynków, gdzie mamy do czynienia z największymi stratami ciepła. Inwestycje przyniosą bieżące oszczędności w utrzymaniu placówek, ale przede wszystkim uczniowie czy nauczyciele będą mieli komfortowe warunki codziennego funkcjonowania – mówi prezydent Krzysztof Kosiński.

Wykonana będzie termoizolacja ścian zewnętrznych szkoły, izolacja dachu, izolacja termiczna podłóg na gruncie i ścian piwnic. Na nową wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacja centralnego ogrzewania, w tym grzejniki, modernizację przejdzie instalacja ciepłej wody. Zamontowane będą odnawialne źródła energii: pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej i dodatkowe ogniwa fotowoltaiczne.

Przygotowanie do przeprowadzenia termomodernizacji szkoły poprzedził audyt energetyczny. Na jego podstawie miasto opracowało dokumentację techniczną. Wykonawcą prac jest firma Usługi Remontowo-Budowlane Sołdański Paweł z Sierpca. Wartość zadania to 7 097 100,00 zł, z czego 6 387 390,00 zł to środki pozyskane przez miasto z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Analogiczne prace rozpoczną się również w Szkole Podstawowej nr 4.

Skip to content