Dziś (14 marca) rozpoczęły się prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Obejmą zaizolowanie ścian, fundamentów, dachu, montaż nowych okien i drzwi, modernizację systemu grzewczego i instalacji ciepłej wody. Na dachu zamontowane będą kolejne ogniwa fotowoltaiczne. W hali sportowej wymieniona zostanie wentylacja i podłoga.

Rozpoczęła się termomodernizacja drugiej szkoły podstawowej na terenie miasta. Aktualnie trwają prace przy budynku SP nr 5. Dziś (14 marca) roboty budowlane zainicjowano na terenie SP nr 4. Oba budynki zmienią estetykę, ale przede wszystkim zyskają lepsze parametry cieplne.

Na terenie SP nr 4 w pierwszej kolejności wykonywane są prace związane z izolacją fundamentów. Następnie realizowane będą prace rozbiórkowe związane z wymianą posadzki w hali sportowej. Uczniowie zyskają lepsze warunki do uprawiania sportu również dzięki planowanej wymianie wentylacji w tej części szkoły.

Budynek szkoły podstawowej na osiedlu „Płońska” będzie miał zaizolowane ściany zewnętrzne. Wykonana zostanie izolacja termiczna podłóg na gruncie, ścian piwnic oraz dachu. Na nową wymieniona będzie cała stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacja centralnego ogrzewania, w tym grzejniki. Modernizację przejdzie instalacja ciepłej wody. Zamontowane będą odnawialne źródła energii: pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej i dodatkowe ogniwa fotowoltaiczne. Prace zajmą około 1,5 roku.

Przygotowanie do przeprowadzenia termomodernizacji szkoły poprzedził audyt energetyczny. Na jego podstawie miasto opracowało dokumentację techniczną. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Sanitarne Woliński Paweł z Ciechanowa. Wartość inwestycji to 10,6 mln zł.

Skip to content