Utalentowani artystycznie uczniowie ciechanowskich szkół otrzymali stypendia na 2024 r. Przyznane gratyfikacje finansowe mają na celu wspieranie młodzieży w rozwijaniu zdolności.

Tegorocznymi stypendystami prezydenta Ciechanowa zostali uczennice i uczniowie, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach artystycznych. Stypendia w wysokości od 200 do 350 zł miesięcznie są wypłacane przez wszystkie miesiące roku, także w wakacje. To wsparcie rozwoju młodzieży i zachęta do dalszego rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

Stypendystami w 2024 r. zostali:

 • Małgorzata Pilzak,
 • Alicja Kaszubowska,
 • Antonina Falkowska,
 • Kaja Grzelak,
 • Marta Skibińska,
 • Gabriel Staszewski,
 • Zofia Konwerska,
 • Natasza Pepłowska,
 • Alicja Perczyńska,
 • Piotr Gerwatowski,
 • Zuzanna Wilkowska,
 • Kacper Żerdziewski,
 • Maria Gorgolewska,
 • Aniela Stypik,
 • Zofia Jankowska,
 • Aleksandra Moczulak,
 • Julia Teklińska.

– Gratuluję wszystkim nagrodzonym, którzy z determinacją rozwijają swoje talenty i osiągają coraz większe sukcesy. Dziękuję, że chętnie prezentujecie swoje umiejętności naszym mieszkańcom podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Te stypendia są wsparciem i uznaniem dla Was, ale też Waszych rodziców, którzy angażują się w Waszą edukację – podkreślił prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński podczas uroczystego wręczenia stypendiów.

Wydarzenie uświetnił koncert wyróżnionych młodych artystów, zorganizowany dziś (12 stycznia) w Kamienicy W18.

Stypendia są przyznawane przez prezydenta Ciechanowa od 2018 roku. Otrzymują je uczniowie ciechanowskich szkół lub uczniowie mieszkający w Ciechanowie, którzy wybitnie wyróżniają się talentem artystycznym i uzdolnieniami w zakresie twórczości artystycznej oraz promują miasto swoimi osiągnięciami. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się same zainteresowane osoby (jeśli są pełnoletnie), rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, a także instytucja kultury lub stowarzyszenie twórcze.

Skip to content