25 marca miasto zawarło porozumienie dotyczące rozbudowy sieci światłowodowego internetu w Ciechanowie. Przed przystąpieniem do inwestycji wykonawca zbiera deklaracje mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem się do sieci. Do 19 kwietnia można wypełnić formularz online. Inwestycja będzie zrealizowana z funduszy europejskich w ramach KPO („Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam”).

25 marca miasto podpisało porozumienie o współpracy z IT Parnters Telco Sp. z o.o. dotyczące rozbudowy światłowodu w Ciechanowie.

Spółka określiła już przebieg światłowodu. Będzie on doprowadzony do granic działek na terenie ciechanowskich osiedli. Ich lista jest >dostępna w wersji elektronicznej na mapie:

Osoby, których posesje nie są ujęte w wykazie, a chcą mieć możliwość podpięcia internetu światłowodowego do swojej posesji, do 19 kwietnia 2024 r. mogą wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy: tutaj link do formularza

Zainteresowani nie będą ponosili kosztów budowy światłowodu. Zostanie on sfinansowany ze środków europejskich w ramach KPO, natomiast koszt podłączenia do internetu będzie określony przez wykonawcę sieci światłowodowej bezpośrednio z nimi na podstawie cennika i prędkości internetu. Mieszkańcy będą podpisywać umowy bezpośrednio z operatorem sieci.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia obejmującego podłączenia sieci światłowodowej do danej działki potwierdzi podmiot realizujący projekt w późniejszym terminie.

Skip to content