Na osiedlu „Przemysłowym” trwa demontaż sieci ciepłowniczej, która nie jest już eksploatowana. Napowietrzne odcinki są rozbierane w konsekwencji inwestycji zrealizowanej przez Elektrociepłownię Ciechanów. Prace będą trwały do końca lipca.

W latach 2022-2023 Elektrociepłownia Ciechanów wykonała przebudowę sieci ciepłowniczej. W toku modernizacji sieci naziemne zastąpiono podziemnymi o mniejszej średnicy, dostosowanymi do zapotrzebowania na ciepło.

Aktualnie trwa rozbiórka rur naziemnych wybranych odcinków nieeksploatowanej sieci. Prace demontażowe realizuje firma zewnętrzna. W czerwcu i lipcu wykonywane będą demontaże wyłączonej z użytkowania sieci ciepłowniczej wzdłuż Al. Niepodległości (pętla miejska) oraz wzdłuż i nad ulicą Niechodzką

W tych lokalizacjach napowietrzne sieci ciepłownicze wpisały się  przez lata w krajobraz miasta,  a w szczególności wprowadzały przybywających z kierunku Płockiej w przemysłowy charakter dzielnicy. Po demontażu sieci ciepłowniczych zmieni się estetyka przestrzeni – planowane są nowe nasadzenia w ramach odzyskanego pasa zieleni.

Skip to content