Chodnik dla pieszych po stronie Zamku Książąt Mazowieckich (od mostu na rzece Łydyni aż do ul. Gostkowskiej) przejdzie remont. Dziś na ul. Zamkowej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu i rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Kierowcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.

W pierwszej kolejności remontowi poddany zostanie chodnik od mostu na Łydyni w kierunku ul. Parkowej. Docelowo prace obejmą odcinek aż do ul. Gostkowskiej. W ramach remontu zostaną wykonane: podbudowa betonowa, ustawione zostaną nowe krawężniki, obrzeża trawnikowe i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Regulacji poddane będą studzienki i zawory.

Prace zakończą się na początku czerwca br. Wykonuje je PHU PROMENADA Piotr Muziński.

Od 5 marca na ul. Zamkowej obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Obejmuje: wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h, zwężenie jezdni prawostronne, zakaz ruchu pieszych (ten odbywa się chodnikiem po przeciwnej stronie zamku).

Wartość zadania to 442 800 zł, w tym 354 240 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 88.560,00 zł to wkład własny miasta.

Skip to content