Rozpoczęły się prace przy rekonstrukcji budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej. Zgodnie z decyzją i zaleceniami konserwatora, miasto odtworzy i odnowi ten zabytkowy obiekt mieszkalny z XIX wieku, przenosząc go na działkę u zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Fabrycznej. Budynek zyska nowe funkcje.

Do odbudowy budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej zobowiązał miasto Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Drewniany obiekt mieszkalny będzie odtworzony z wykorzystaniem oryginalnych elementów. Zachowa dawny styl z charakterystycznym, bogatym zdobnictwem.

Zabytek będzie przeniesiony na działkę u zbiegu ul. Sienkiewicza i Fabrycznej, gdzie dawniej znajdowała się trasa kolei wąskotorowej. Lokalizacja została wybrana na podstawie zgody konserwatora. Zachowana zostanie znajdująca się w sąsiedztwie zieleń.

Prace rozpoczęły się dziś i będą trwały około roku.

Po odtworzeniu budynku będzie on pełnił m.in. funkcję kulturalno-edukacyjną. Znajdą się tam treści dotyczące historii kolejnictwa. Rozważane jest zlokalizowanie w obiekcie punktu informacji turystycznej oraz miejsca sprzedaży gadżetów związanych z miastem.

Cała wartość zadania to prawie 3 mln zł. Na przeprowadzenie inwestycji ratusz pozyskał dofinansowanie wynoszące blisko 45% wartości inwestycji (ok. 1,3 mln zł) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Reszta środków pochodzi z budżetu miasta.

Do listopada 2009 r. budynek pozostawał własnością PKP. Obecnie jest własnością Gminy Miejskiej Ciechanów. W 2012 r. decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został objęty ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Ze względu na inwestycję miasta w nowe zagospodarowanie terenu wokół dworca kolejowego został rozebrany w 2017 r., by móc go ponownie odtworzyć w przyszłości. W 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na przemieszczenie obiektu oraz pozytywnie zaopiniował nową lokalizację.

Skip to content